โรงพยาบาลสังขะจังหวัดสุรินทร์
หน้าหลัก | ข่าวประกาศ | รวมรูปภาพ | ดาวน์โหลด | ติดต่อเรา |ผู้ดูแลระบบ


พันตรีศตวรรษ สินประสิทธิ์กุล

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสังขะ
''

 

 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงพยาบาลสังขะ
 เบอร์โทรศัพท์ภายในหมายเลข หน่วยงาน หมายเลข หน่วยงาน
101 หัวหน้าฝ่ายบริหาร 125 ตึกผู้ป่วยเด็ก
102 ห้องธุรการ 126 ร้านค้า
103 ห้องตรวจโรค 127 บ้านพักแพทย์
104 ห้องเวชระเบียน 128 คลังยา
105 ฝ่ายทันตสาธารณสุข 129 โรงครัว
106 อุบัติเหตุและฉุกเฉิน 130 ศูนย์ยานพาหนะ
107 ห้องคลอด 131 หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรม
108 ห้องยานอก 132 แพทย์แผนไทย
109 ห้องผู้อำนวยการ 133  
110 บ้านพักผู้อำนวยการ 134 ห้องยาใน
111 บ้านพักซอย2 135 OPD ใหม่
112 ประชาสัมพันธ์ 136 ห้องผ่าตัด
113 ตึกผู้ป่วยหญิง 137 หน้าห้องผู้อำนวยการ
114 หน่วยจ่ายกลาง 138 บ้านพักแพทย์
115 งานชันสูตร 139 อาคารผลิตยา
116 หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล 140 บ้านพักแพทย์
117 Fax บริหาร 141 บ้านพักเจ้าหน้าที่ X-Ray
118 งาน X-Ray 142 บ้านพักแพทย์1
119 ห้องผ่าตัด 143 บ้านพักแพทย์2
120 ห้องตรวจโรค 144 บริหาร
121 ห้องประชุมสานฝัน 145 ห้องพักแพทย์
122 ห้องตรวจโรคใหม่ 146 ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ
123 ตึกผู้ป่วยชาย 147 ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรค
124 ศูนย์ซ่อมบำรุง 148 บ้านพักแพทย์3
       

โรงพยาบาลสังขะ 700 หมู่ 1 ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150 โทร044-571028 ,044-571478
Web sangkhahospital 2010
Webmaster :   chinaga13@hotmail.com