โรงพยาบาลสังขะจังหวัดสุรินทร์
หน้าหลัก | ข่าวประกาศ | รวมรูปภาพ | ดาวน์โหลด | ติดต่อเรา |ผู้ดูแลระบบ


พันตรีศตวรรษ สินประสิทธิ์กุล

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสังขะ
''

 

 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงพยาบาลสังขะ
 ดาวน์โหลด

เอกสารสำนักงาน
ประกาศสมัครงาน
แบบประเมินตัวชึ้วัด
รายงานเฝ้าระวังโรค
ข่าวประกาศ
เอกสารงาน PCT
เอกสารงาน ENV
สรุประบบงาน เตรียมรับ HA 10-11 พ.ย 2011
HA น่ารู้
Clinical practice guildline
อะไร อะไร ในองค์กรแพทย์
ผลการส่ง 12 กิจกรรมจากหน่วยงานต่าง ๆ
GREEN and CLEAN HOSPITAL
งานพัฒนาส้วมสาธารณะโรงพยาบาลสังขะ
บันทึกการประชุม ENV
คำถาม คำตอบ เพื่อเตรียมรับ HA 10 -11 พฤศจิกายน 2554
เอกสารจาก FA และศูนย์คุณภาพ
KPI ปี 2555
เอกสารงาน 5 ส
แบบประเมินกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระเช้า
เอกสารโครงการจัดการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ประจำปี 2555
อบรมอัตรากำลัง
แบบฟอร์มขอใช้รถไปราชการ
KPI2556
แบบฟอร์มการจัดทำ CQI
ปกรายงาน KPI
โลโก้ คปสอ.สังขะ-ศรีณรงค์+รพ.สังขะ
PPT.การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล
เอกสารประกอบการจัดทำแผนปี2557
แบบการเก็บUnicost
แบบฟอร์มคำรับรองการปฏิบัติราชการ
แบบฟอร์มโครงการคณะทำงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ปีงบประมาณ 2557
KPI2557
KPI2557/2
KPI2557/3
รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอำเภอสังขะ ครั้งที่ 1/2557
แบบฟอร์มสำหรับตัวชี้วัด57
ใบประกอบการสั่งใช้ยา
แบบฟอร์มงานพัฒนาบุคลากร
การจัดการความรู้(KM)
แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
แบบฟอร์มการใช้ยา_2558
ดาวน์โหลดสปอตวิทยุ
แบบฟอร์มกลุ่มงานบริหาร
คู่มือ การปฏิบัติงานป้องกัน ควบคุม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2012
แบบประเมินตัวชี้วัดประจำปี 2558
แบบเฟอร์มการทำแผน คปสอ.สังขะ 59
เอกสารการประชุมถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
เอกสารประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนตัวชี้วัด ประจำปี 2559
แบบฟอร์มลงผลตรวจสุขภาพประจำปี
ข้อตกลงการปฏิบัติงาน และแบบรายงานผลการประเมินรอบที่-1
แบบฟอร์มจัดทำ Training Need 2559
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
งานครุภัณฑ์
ข้อมูลการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ปี 2560
มาตรฐานกลาง 5 ส โรงพยาบาลสังขะ
ประกาศรับสมัครงาน
แบบฟอร์มงานศูนย์คุณภาพ
เอกสารประชุมวิชาการเขตสุขภาพที่9ครั้งที่17ปี2560
แบบสำรวจข้อมูลบุคลากร
แบบฟอร์มศูนย์ยานพาหนะ
เอกสารการประชุม คปสอ.สังขะ ครั้งที่ 1/2561
มหกรรมงานวิชาการคุณภาพ โรงพยาบาลสังขะ ประจำปี 2560
เอกสารรายละเอียดการรับการนิเทศจากผู้ตรวจราชการ
เอกสารประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน KPI สสจ.สุรินทร์ 2561
ทบทวนยุทธศาสตร์องค์กร61
ดาว์นโหลดแบบฟอร์มประเมิน KPI อำเภอสังขะ รอบ2/2561


โรงพยาบาลสังขะ 700 หมู่ 1 ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150 โทร044-571028 ,044-571478
Web sangkhahospital 2010
Webmaster :   chinaga13@hotmail.com