โรงพยาบาลสังขะจังหวัดสุรินทร์
หน้าหลัก | ข่าวประกาศ | รวมรูปภาพ | ดาวน์โหลด | ติดต่อเรา |ผู้ดูแลระบบ


พันตรีศตวรรษ สินประสิทธิ์กุล

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสังขะ
''

 

 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงพยาบาลสังขะ
 รายการดาวน์โหลดจากหัวข้อ :การจัดการความรู้(KM)

การให้ออกชิเจนในทารกแรกเกิด  โหลด  432
Stable program และการดูแลทารกแรกเกิด  โหลด  578
ปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี  โหลด  413
แนวทางการดำเนินงานในคลินิก วาฟาริน  โหลด  401
การตรวจติดตามระบบคุณภาพ มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2555  โหลด  479
พ้ฒนาองค์ความรู้ ก้าวสู่คุณภาพการพยาบาลเวชฏิบัติ  โหลด  368
การดูแลผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้่อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน  โหลด  419
การส่งต่อ และการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง  โหลด  390
การแพ้ยา  โหลด  394
คดีทางการแพทย์เกี่ยวกับการทำคลอด  โหลด  405
แนวทางการคลอดมาตรฐาน  โหลด  367
การดูแลทารกแรกเกิดขณะส่งต่อ  โหลด  360
การนิเทศติดตามประเมินมาตรฐานการดำเนินงานสร้างเสริมคุ้มกันโรคและการรณรรงค์ให้วัคซีนไข้หวัดใหญ่  โหลด  366
การประเมินมาตรฐานงานสุขศึกษาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ  โหลด  408
การพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน (MSMS2008)  โหลด  408


โรงพยาบาลสังขะ 700 หมู่ 1 ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150 โทร044-571028 ,044-571478
Web sangkhahospital 2010
Webmaster :   chinaga13@hotmail.com