โรงพยาบาลสังขะจังหวัดสุรินทร์
หน้าหลัก | ข่าวประกาศ | รวมรูปภาพ | ดาวน์โหลด | ติดต่อเรา |ผู้ดูแลระบบ


พันตรีศตวรรษ สินประสิทธิ์กุล

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสังขะ
''

 

 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงพยาบาลสังขะ
 รายการดาวน์โหลดจากหัวข้อ :การจัดการความรู้(KM)

การให้ออกชิเจนในทารกแรกเกิด  โหลด  468
Stable program และการดูแลทารกแรกเกิด  โหลด  614
ปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี  โหลด  456
แนวทางการดำเนินงานในคลินิก วาฟาริน  โหลด  430
การตรวจติดตามระบบคุณภาพ มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2555  โหลด  502
พ้ฒนาองค์ความรู้ ก้าวสู่คุณภาพการพยาบาลเวชฏิบัติ  โหลด  394
การดูแลผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้่อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน  โหลด  443
การส่งต่อ และการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง  โหลด  418
การแพ้ยา  โหลด  425
คดีทางการแพทย์เกี่ยวกับการทำคลอด  โหลด  433
แนวทางการคลอดมาตรฐาน  โหลด  392
การดูแลทารกแรกเกิดขณะส่งต่อ  โหลด  386
การนิเทศติดตามประเมินมาตรฐานการดำเนินงานสร้างเสริมคุ้มกันโรคและการรณรรงค์ให้วัคซีนไข้หวัดใหญ่  โหลด  396
การประเมินมาตรฐานงานสุขศึกษาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ  โหลด  437
การพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน (MSMS2008)  โหลด  443


โรงพยาบาลสังขะ 700 หมู่ 1 ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150 โทร044-571028 ,044-571478
Web sangkhahospital 2010
Webmaster :   chinaga13@hotmail.com