โรงพยาบาลสังขะจังหวัดสุรินทร์
หน้าหลัก | ข่าวประกาศ | รวมรูปภาพ | ดาวน์โหลด | ติดต่อเรา |ผู้ดูแลระบบ


พันตรีศตวรรษ สินประสิทธิ์กุล

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสังขะ
''

 

 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงพยาบาลสังขะ
 รายการดาวน์โหลดจากหัวข้อ :การจัดการความรู้(KM)

การให้ออกชิเจนในทารกแรกเกิด  โหลด  451
Stable program และการดูแลทารกแรกเกิด  โหลด  600
ปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี  โหลด  429
แนวทางการดำเนินงานในคลินิก วาฟาริน  โหลด  418
การตรวจติดตามระบบคุณภาพ มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2555  โหลด  492
พ้ฒนาองค์ความรู้ ก้าวสู่คุณภาพการพยาบาลเวชฏิบัติ  โหลด  380
การดูแลผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้่อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน  โหลด  432
การส่งต่อ และการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง  โหลด  404
การแพ้ยา  โหลด  407
คดีทางการแพทย์เกี่ยวกับการทำคลอด  โหลด  416
แนวทางการคลอดมาตรฐาน  โหลด  380
การดูแลทารกแรกเกิดขณะส่งต่อ  โหลด  372
การนิเทศติดตามประเมินมาตรฐานการดำเนินงานสร้างเสริมคุ้มกันโรคและการรณรรงค์ให้วัคซีนไข้หวัดใหญ่  โหลด  383
การประเมินมาตรฐานงานสุขศึกษาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ  โหลด  424
การพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน (MSMS2008)  โหลด  425


โรงพยาบาลสังขะ 700 หมู่ 1 ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150 โทร044-571028 ,044-571478
Web sangkhahospital 2010
Webmaster :   chinaga13@hotmail.com