โรงพยาบาลสังขะจังหวัดสุรินทร์
หน้าหลัก | ข่าวประกาศ | รวมรูปภาพ | ดาวน์โหลด | ติดต่อเรา |ผู้ดูแลระบบ


นางสาวนันทภัทร โกสีย์
นายแพทย์ชำนาญการรักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสังขะ
''

 

 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงพยาบาลสังขะ
 รายการดาวน์โหลดจากหัวข้อ :การจัดการความรู้(KM)

การให้ออกชิเจนในทารกแรกเกิด  โหลด  378
Stable program และการดูแลทารกแรกเกิด  โหลด  516
ปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี  โหลด  364
แนวทางการดำเนินงานในคลินิก วาฟาริน  โหลด  360
การตรวจติดตามระบบคุณภาพ มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2555  โหลด  432
พ้ฒนาองค์ความรู้ ก้าวสู่คุณภาพการพยาบาลเวชฏิบัติ  โหลด  329
การดูแลผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้่อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน  โหลด  372
การส่งต่อ และการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง  โหลด  347
การแพ้ยา  โหลด  353
คดีทางการแพทย์เกี่ยวกับการทำคลอด  โหลด  358
แนวทางการคลอดมาตรฐาน  โหลด  325
การดูแลทารกแรกเกิดขณะส่งต่อ  โหลด  323
การนิเทศติดตามประเมินมาตรฐานการดำเนินงานสร้างเสริมคุ้มกันโรคและการรณรรงค์ให้วัคซีนไข้หวัดใหญ่  โหลด  331
การประเมินมาตรฐานงานสุขศึกษาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ  โหลด  364
การพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน (MSMS2008)  โหลด  361


โรงพยาบาลสังขะ 700 หมู่ 1 ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150 โทร044-571028 ,044-571478
Web sangkhahospital 2010
Webmaster :   chinaga13@hotmail.com