โรงพยาบาลสังขะจังหวัดสุรินทร์
หน้าหลัก | ข่าวประกาศ | รวมรูปภาพ | ดาวน์โหลด | ติดต่อเรา |ผู้ดูแลระบบ


พันตรีศตวรรษ สินประสิทธิ์กุล

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสังขะ
''

 

 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงพยาบาลสังขะ
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 13 พ.ย. 61
รับโล่รางวัล D-RTI
อ่านแล้ว 19  ครั้ง   อ่านต่อ 
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 7 พ.ย. 61
ประชุมคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการคุณภาพ
อ่านแล้ว 24  ครั้ง   อ่านต่อ 
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 6 พ.ย.61
ประชุมคณะกรรมการPHP
อ่านแล้ว 21  ครั้ง   อ่านต่อ 
ข่าวสารโรงพยาบาลสังขะ ปีที่2 ฉบับที่ 11/2561 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

อ่านแล้ว 29  ครั้ง   อ่านต่อ 
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 30 ต.ค. 61 (ฉบับที่4)
ประชุมคณะกรรมการ OD&ESB
อ่านแล้ว 27  ครั้ง   อ่านต่อ 
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 30 ต.ค. 61 (ฉบับที่3)
ประชุมคณะกรรมงาน 5ส.
อ่านแล้ว 22  ครั้ง   อ่านต่อ 
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 30 ต.ค. 61 (ฉบับที่2)
ประชุมผู้ประสานงานคุณภาพ
อ่านแล้ว 22  ครั้ง   อ่านต่อ 
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 30 ต.ค. 61 (ฉบับที่1)
ประชุมระบบบริการแพทย์ฉุกเฉิน
อ่านแล้ว 20  ครั้ง   อ่านต่อ 
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 25 ต.ค. 61
กิจกรรมฟื้นฟูความรู้และทักษะการช่วยฟืนคืนชีพขั้นพื้นฐาน
อ่านแล้ว 23  ครั้ง   อ่านต่อ 
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 24 ต.ค. 61 (ฉบับที่3)
ประชุมประจำเดือนกลุ่มงานแพทย์ปฏิบัติ
อ่านแล้ว 29  ครั้ง   อ่านต่อ 
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 24 ต.ค. 61 (ฉบับที่2)
ประชุม อสม.
อ่านแล้ว 21  ครั้ง   อ่านต่อ 
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 24 ต.ค. 61
โครงการล้างมือ ปราศจากโรค
อ่านแล้ว 22  ครั้ง   อ่านต่อ 
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 23 ต.ค. 61
23 ตุลา วันปิยมหาราช
อ่านแล้ว 17  ครั้ง   อ่านต่อ 
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 19 ต.ค. 61
ประเมิน DRTIอำเภอสังขะ
อ่านแล้ว 29  ครั้ง   อ่านต่อ 
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 12 ต.ค. 61
กิจกรรมทำบุญตักบาตร
อ่านแล้ว 37  ครั้ง   อ่านต่อ 
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 10 ต.ค. 61
ประชุมคณะกรรมการบริหาร
อ่านแล้ว 27  ครั้ง   อ่านต่อ 
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 9 ต.ค. 61(ฉบับที่2)
ประชุมศปถ. อำเภอสังขะ
อ่านแล้ว 25  ครั้ง   อ่านต่อ 
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 9 ต.ค. 61(ฉบับที่1)
รพ.สังขะร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่
อ่านแล้ว 19  ครั้ง   อ่านต่อ 
ข่าวสารสุขภาพโรงพยาบาลสังขะ ปีที่2 ฉบับที่ 10/2561 ประจำเดือนตุลาคม 2561

อ่านแล้ว 26  ครั้ง   อ่านต่อ 
สื่อสารความเสี่ยง ช่วงเทศกาลแซนโฎนตา
แซนโฎนตาปลอดเหล้า ลดเสี่ยง เลี่ยงอุบัติเหตุ
อ่านแล้ว 26  ครั้ง   อ่านต่อ 
ข่าวสารสุขภาพโรงพยาบาลสังขะ ปีที่2 ฉบับที่ 9/2561 ประจำเดือนกันยายน 2561

อ่านแล้ว 57  ครั้ง   อ่านต่อ 
ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 30 ส.ค. 61 (ฉบับที่2)
ประชุมจัดทำแผนทางการเงิน
อ่านแล้ว 75  ครั้ง   อ่านต่อ 
ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 30 ส.ค. 61 (ฉบับที่ 2)
รพ.สังขะร่วมกิจกรรมปลูกป่า
อ่านแล้ว 51  ครั้ง   อ่านต่อ 
ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 30 ส.ค. 61
อบรมICสำหรับ รพสต
อ่านแล้ว 35  ครั้ง   อ่านต่อ 
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 29 ส.ค. 61
กิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ เดือนสิงหาคม
อ่านแล้ว 44  ครั้ง   อ่านต่อ 
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 24 ส.ค. 61
ด่านครอบครัวแห่งความปลอดภัย หมู่บ้านนำร่อง
อ่านแล้ว 69  ครั้ง   อ่านต่อ 
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 22 ส.ค. 61 (ฉบับที่2)
โครงการเพิ่มพูนความรู้การประเมินผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง
อ่านแล้ว 47  ครั้ง   อ่านต่อ 
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 22 ส.ค. 61
รับการนิเทศHPV
อ่านแล้ว 46  ครั้ง   อ่านต่อ 
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 21 ส.ค. 61 (ฉบับที่2)
ศตมที่9.3 สำรวจลูกน้ำยุงลาย
อ่านแล้ว 38  ครั้ง   อ่านต่อ 
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 21 ส.ค. 61
ประชุมคณะกรรมการผู้ประสานงานคุณภาพ ปะจำเดือนสิงหาคม
อ่านแล้ว 42  ครั้ง   อ่านต่อ 
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 20 ส.ค. 61
ประชุม ศปถ.อำเภอสังขะ ประจำเดือนสิงหาคม
อ่านแล้ว 31  ครั้ง   อ่านต่อ 
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 16 ส.ค. 61
ประชุมการจัดสรรครุภัณฑ์
อ่านแล้ว 34  ครั้ง   อ่านต่อ 
ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 15 ส.ค. 61
ประชุมคณะกรรมการบริหาร
อ่านแล้ว 60  ครั้ง   อ่านต่อ 
สื่อสารความเสี่ยง 14 ส.ค. 61
เรื่องการพ่นหมอกควันกำจัดยุงตัวแก่ในการควบคุมโรคไข้เลือดออก
อ่านแล้ว 35  ครั้ง   อ่านต่อ 
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 12 ส.ค. 61
โรงพยาบาลสังขะร่วมกิจกรรม 12 สิงหา
อ่านแล้ว 44  ครั้ง   อ่านต่อ 
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 7 ส.ค. 61
ประชุม ศปถแนวราบ
อ่านแล้ว 49  ครั้ง   อ่านต่อ 
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 2 ส.ค. 61
อบรมIC กลุ่มที่2 รุ่นที่ 1
อ่านแล้ว 55  ครั้ง   อ่านต่อ 
ข่าวประประชาสัมพันธ์ วันที่ 1 ส.ค. 61
อบรมICกลุ่มที่1 รุ่นที่ 2
อ่านแล้ว 70  ครั้ง   อ่านต่อ 
ข่าวสารโรงพยาบาลสังขะ ปีที่2 ฉบับที่ 8/2561 ประจำเดือนสิงหาคม 2561

อ่านแล้ว 61  ครั้ง   อ่านต่อ 
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 31 ก.ค. 61 (ฉบับที่2)
ศปถ.อำเภอสังขะออกสำรวจจุดเสี่ยง
อ่านแล้ว 43  ครั้ง   อ่านต่อ 
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 31 ก.ค. 61
อบรมIC
อ่านแล้ว 61  ครั้ง   อ่านต่อ 
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 28 ก.ค. 61
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา
อ่านแล้ว 57  ครั้ง   อ่านต่อ 
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 26 ก.ค. 61 (ฉบับที่ 2)
กิจกรรมทำบุญตักบาตร
อ่านแล้ว 78  ครั้ง   อ่านต่อ 
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 26 ก.ค. 61
สื่อสารความเสี่่ยงผู้ใช้รถใช้ถนน เส้น 24 อ.สังขะ - อ.ขุขันธ์
อ่านแล้ว 44  ครั้ง   อ่านต่อ 
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 25 ก.ค. 61 (ฉบับที่ 2)
ประชุม คก.IC
อ่านแล้ว 40  ครั้ง   อ่านต่อ 
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 25 ก.ค. 61
อบรมการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง วันที่ 2
อ่านแล้ว 69  ครั้ง   อ่านต่อ 
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 24 ก.ค. 61 (ฉบับที่3)
คุณวัฒนพงษ์ ร่วมตรวจเยี่ยม ตรวจสอบ แลกเปลี่ยนข้อมูล นวัตกรรมลดอุบัติเหตุร่วมกัน
อ่านแล้ว 34  ครั้ง   อ่านต่อ 
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 24 ก.ค. 61 (ฉบับที่2)
รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ จากเทสโก้โลตัสสังขะ
อ่านแล้ว 33  ครั้ง   อ่านต่อ 
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 24 ก.ค. 61
อบรมการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง
อ่านแล้ว 32  ครั้ง   อ่านต่อ 
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 23 ก.ค. 61
ประชุมคณะกรรมการสมาธิบำบัด
อ่านแล้ว 30  ครั้ง   อ่านต่อ 
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์

อ่านแล้ว 49  ครั้ง   อ่านต่อ 
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ฯ

อ่านแล้ว 38  ครั้ง   อ่านต่อ 
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 13 ก.ค. 61
กิจกรรมรณรงค์ไข้เลือดออก จิตอาสาปราบยุงลาย
อ่านแล้ว 42  ครั้ง   อ่านต่อ 
ข่าวประสัมพันธ์ วันที่12ก.ค.61
เปิดศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโรคไข้เลือดออก
อ่านแล้ว 45  ครั้ง   อ่านต่อ 
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 5 ก.ค.
เหล่ากาชาติจังหวัดสุรินทร์ รับบริจาคโลหิตในพื้นที่ อ. สังขะ
อ่านแล้ว 42  ครั้ง   อ่านต่อ 
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
ด้วยจังหวัด มีความประสงค์จะดำเนินการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการชุดสว่านเจาะและเลื่อยตัดกระดูกมาตรฐานจำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 750,000(เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ด้
อ่านแล้ว 96  ครั้ง   อ่านต่อ 
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์
ด้วยจังหวัด มีความประสงค์จะดำเนินการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า700 ลิตร(Pre-Post Vac)ห้องนึ่งทรงกระบอก ชนิด 1 ประตูจำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงาน
อ่านแล้ว 49  ครั้ง   อ่านต่อ 
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 3 ก.ค. 61
ประชุมวิชาการทางการพยาบาล
อ่านแล้ว 67  ครั้ง   อ่านต่อ 
ข่าวสารโรงพยาบาลสังขะ ปีที่2 ฉบับที่7/2561 ประจำเดือนกรกฎาคม 2561

อ่านแล้ว 79  ครั้ง   อ่านต่อ 
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 29 มิ.ย. 61
กิจกรรมสัปดาห์เภสัชกรรม
อ่านแล้ว 59  ครั้ง   อ่านต่อ 
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 26 มิ.ย. 61 (ฉบับที่2)
ประเมินมาตรฐานSRRT TB EPI
อ่านแล้ว 57  ครั้ง   อ่านต่อ 
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 26 มิ.ย. 61
ศตมที่9.3สุรินทร์สำรวจลูกน้ำยุงลายบริเวณรพ.สังขะ
อ่านแล้ว 48  ครั้ง   อ่านต่อ 
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 25 มิ.ย. 61
ประชุมคณะกรรมการผู้ประสานงานคุณภาพ
อ่านแล้ว 54  ครั้ง   อ่านต่อ 
ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 20 มิ.ย. 61
คปสอ.สังขะร่วมกิจกรรมจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม 2561
อ่านแล้ว 52  ครั้ง   อ่านต่อ 
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 18 มิ.ย. 61
คปสอ.สังขะรับการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข
อ่านแล้ว 51  ครั้ง   อ่านต่อ 
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 15 มิ.ย.61
วันไข้เลือดออกอาเซียน
อ่านแล้ว 56  ครั้ง   อ่านต่อ 
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 13 มี.ย. 61
รพ.สังขะจัดการประชุมคณะกรรมการบริหาร
อ่านแล้ว 48  ครั้ง   อ่านต่อ 
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 12 มิ.ย. 61
รพ.สังขะจัดการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ
อ่านแล้ว 49  ครั้ง   อ่านต่อ 
ขอเชิญเจ้าหน้าที่ รพ.สังขะ
รับบริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ประจำปี 2561
อ่านแล้ว 46  ครั้ง   อ่านต่อ 
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 7 มิ.ย 61
รพ.สังขะ จัดการประชุมเพื่อเตรียมรับการประเมินKPI
อ่านแล้ว 54  ครั้ง   อ่านต่อ 
ข่าวสารโรงพยาบาลสังขะ ปีที่2 ฉบับที่6/2561 ประจำเดือนมิถุนายน 2561

อ่านแล้ว 64  ครั้ง   อ่านต่อ 
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 4 มิ.ย.61 (ฉบับที่2)
รพ.สังขะ ต้อนรับคณะจากสโมสรไลออนส์สุรินทร์
อ่านแล้ว 57  ครั้ง   อ่านต่อ 
ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 4 มิ.ย. 61
พิธีมอบป้ายมาตรการองค์กร
อ่านแล้ว 53  ครั้ง   อ่านต่อ 
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 1 มิ.ย. 61 (ฉบับที่2)
รับการตรวจเยี่ยมคลินิควัยรุ่น
อ่านแล้ว 57  ครั้ง   อ่านต่อ 
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 1 มิ.ย. 61
ประชุมmcatt
อ่านแล้ว 59  ครั้ง   อ่านต่อ 
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 31 พ.ค. 61
คปสอ.สังขะจัดกิจกรรมประกวดการนำเสนอรายงานสอบสวนโรค
อ่านแล้ว 55  ครั้ง   อ่านต่อ 
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 28 พ.ค. 61 (ฉบับที่3)
ประชุมมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรกับวันรุ่น
อ่านแล้ว 53  ครั้ง   อ่านต่อ 
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 28 พ.ค. 61 (ฉบับที่2)
ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข
อ่านแล้ว 55  ครั้ง   อ่านต่อ 
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 28 พ.ค. 61
รพ.สังขะ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันวิสาขบูชา
อ่านแล้ว 54  ครั้ง   อ่านต่อ 
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 25 พ.ค. 61
รพ.สังขะ ร่วมออกหน่วยเคลื่อนที่อำเภอยิ้ม
อ่านแล้ว 66  ครั้ง   อ่านต่อ 
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 21 พ.ค. 61 (ฉบับที่2)
รพ.สังขะจัดการประชุมคณะกรรมการสมาธิบำบัด
อ่านแล้ว 57  ครั้ง   อ่านต่อ 
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 21 พ.ค. 61
รพ.สังขะจัดการประชุมคณะกรรมการIC
อ่านแล้ว 63  ครั้ง   อ่านต่อ 
แผนจัดซื้อปี2561
แผนจัดซื้อ ปี2561
อ่านแล้ว 80  ครั้ง   อ่านต่อ 
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 17 พ.ค. 61 (ฉบับที่2)
ประชุมRTI
อ่านแล้ว 66  ครั้ง   อ่านต่อ 
ประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลสังขะ วันที่ 17 พ.ค. 61
รพ.สังขะรับการประเมินสถานบริการที่เป็นมิตรกับวัยรุ่น
อ่านแล้ว 64  ครั้ง   อ่านต่อ 
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 16 พ.ค. 61
โรงพยาบาลสังขะจัดกิจกรรมอำลาอาลัย
อ่านแล้ว 69  ครั้ง   อ่านต่อ 
ข่าวสารโรงพยาบาลสังขะ ปีที่2 ฉบับที่5/2561 ประจำเดือนพฤษภาคม 2561

อ่านแล้ว 159  ครั้ง   อ่านต่อ 
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวันตำแหน่งพนักงานประจำตึก
30 เมษายน 2561
อ่านแล้ว 143  ครั้ง   อ่านต่อ 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างรายวันตำแหน่งพนักงานประจำตึก
24 เมษายน 2561
อ่านแล้ว 145  ครั้ง   อ่านต่อ 
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 24 เม.ย. 61
โรงพยาบาลสังขะรับการตรวจประเมินการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
อ่านแล้ว 98  ครั้ง   อ่านต่อ 
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 20 เม.ย.661
รพ.สังขะ รับการตรวจเยี่ยมจาก สรพ.
อ่านแล้ว 88  ครั้ง   อ่านต่อ 
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 11 เม.ย. 61 (ฉบับที่ 3)
พิธีเปิดด่านบูรณาการ
อ่านแล้ว 115  ครั้ง   อ่านต่อ 
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันท่ี่ 11 เม.ย. 61 (ฉบับที่ 2)
ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ สสจ.สุรินทร์
อ่านแล้ว 126  ครั้ง   อ่านต่อ 
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ื 11 เม.ย. 61
กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์
อ่านแล้ว 88  ครั้ง   อ่านต่อ 
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 9 เม.ย. 61
ล้างส้วม....รับวันสงกรานต์
อ่านแล้ว 91  ครั้ง   อ่านต่อ 
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 5 เม.ย. 61
รับการประเมิน ITA
อ่านแล้ว 204  ครั้ง   อ่านต่อ 
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 3 เม.ย. 61
ซ้อมแผนอุบัติเหตุวันที่ 2
อ่านแล้ว 134  ครั้ง   อ่านต่อ 
ประกาศรับสมัครลูกจ้างรายวันตำแหน่งพนักงานประจำตึก
3 เมษายน 2561
อ่านแล้ว 212  ครั้ง   อ่านต่อ 
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 2 เม.ย. 61 ฉบับที่2
ประชุมโครงสร้างกรอบอัตรากำลัง
อ่านแล้ว 99  ครั้ง   อ่านต่อ 
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 2 เม.ย. 61
ซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ 1
อ่านแล้ว 103  ครั้ง   อ่านต่อ 
ข่าวสารสุขภาพโรงพยาบาลสังขะ ปีที่2 ฉบับที่4/2561 ประจำเดือนเมษายน 2561

อ่านแล้ว 128  ครั้ง   อ่านต่อ 
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 29 มี.ค. 61
Refresh FR
อ่านแล้ว 87  ครั้ง   อ่านต่อ 
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 28 มี.ค. 61 ฉบับที่ 2
ประชุมเตรียมซ้อมแผนอุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์2561
อ่านแล้ว 112  ครั้ง   อ่านต่อ 
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 28 มี.ค. 61
เจ้าหน้าที่ รพ.สังขะ ร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิด ผอ.
อ่านแล้ว 123  ครั้ง   อ่านต่อ 
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 22 มี.ค. 61
รพ.สังขะร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้ม
อ่านแล้ว 103  ครั้ง   อ่านต่อ 
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 19 มี.ค. 61
อำเภอสังขะรับใบประกาศเกียรติคุณ ชื่นชม พชอ.
อ่านแล้ว 102  ครั้ง   อ่านต่อ 
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 15 มี.ค. 61
ประชุมdead case conferance
อ่านแล้ว 111  ครั้ง   อ่านต่อ 
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 13 มี.ค. 61
ประชุม ศปถ.อำเภอสังขะ ครั้งที่ 3/61
อ่านแล้ว 123  ครั้ง   อ่านต่อ 
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 06 มี.ค. 61
ประชุมคณะกรรมการ IC
อ่านแล้ว 137  ครั้ง   อ่านต่อ 
ข่าวสารสุขภาพโรงพยาบาลสังขะ ปีที่2 ฉบับที่3/2561 ประจำเดือนมีนาคม 2561

อ่านแล้ว 173  ครั้ง   อ่านต่อ 
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 28 ก.พ. 61 (ฉบับที่ 3)
ประชุมขับเคลื่อนอุบัติเหตุ 365 วัน
อ่านแล้ว 132  ครั้ง   อ่านต่อ 
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 28 ก.พ. 61 (ฉบับที่ 2)
โรงพยาบาลสังขะ ออกหน่วย อำเภอยิ้มเคลื่อนที่
อ่านแล้ว 136  ครั้ง   อ่านต่อ 
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 28 ก.พ. 61
กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา
อ่านแล้ว 137  ครั้ง   อ่านต่อ 
ประกาศผลการสอบลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานเกษตรพื้นฐาน

อ่านแล้ว 154  ครั้ง   อ่านต่อ 
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 27 ก.พ. 61 (ฉบับที่ 3)
ประชุมคณะกรรมการ OD&ESB
อ่านแล้ว 133  ครั้ง   อ่านต่อ 
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 27 ก.พ. 61 (ฉบับที่ 2)
ประชุมคณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
อ่านแล้ว 123  ครั้ง   อ่านต่อ 
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 27 ก.พ. 61
ประชุมคณะกรรมการผู้ประสานงานคุณภาพ
อ่านแล้ว 140  ครั้ง   อ่านต่อ 
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 26 ก.พ. 61
ประชุมคณะกรรมการพัฒนางาน 5 ส.
อ่านแล้ว 127  ครั้ง   อ่านต่อ 
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 26 ก.พ. 61
ค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่
อ่านแล้ว 118  ครั้ง   อ่านต่อ 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งพนักงานเกษตรพื้นฐาน
26 กุมภาพันธ์ 2561
อ่านแล้ว 119  ครั้ง   อ่านต่อ 
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 22 ก.พ. 61 (ฉบับที่ 3)
ประชุมความปลอดภัยด้านยา
อ่านแล้ว 108  ครั้ง   อ่านต่อ 
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 22 ก.พ. 61 (ฉบับที่ 2)
ประชุมคณะกรรมการผู้ประสานงานคุณภาพ
อ่านแล้ว 104  ครั้ง   อ่านต่อ 
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 22 ก.พ. 61
ประชุมนิเทศนศ.สาธารณสุขชุมชน
อ่านแล้ว 107  ครั้ง   อ่านต่อ 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 21 ก.พ. 61
ผู้ตรวจราชการตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสังขะ
อ่านแล้ว 119  ครั้ง   อ่านต่อ 
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 16 ก.พ. 61 (ฉบับที่ 3)
ประชุมแพทย์เวชปฏิบัติ
อ่านแล้ว 130  ครั้ง   อ่านต่อ 
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 16 ก.พ. 61 (ฉบับที่ 2)
ประชุม End of life
อ่านแล้ว 116  ครั้ง   อ่านต่อ 
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำวันที่ 16 ก.พ. 61 (ฉบับที่1)
ประชุมคณะกรรมการผู้ประสานงานคุณภาพ
อ่านแล้ว 122  ครั้ง   อ่านต่อ 
ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 16 ก.พ. 61
กองสุขศึกษาชี้แจงแนวทางการดำเนินงานในปี 2561
อ่านแล้ว 122  ครั้ง   อ่านต่อ 
ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่๑๕ก.พ.๖๑
กิจกรรมบอกรักตัวเอง
อ่านแล้ว 124  ครั้ง   อ่านต่อ 
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานเกษตรพื้นฐาน
14 กุมภาพันธ์ 2561
อ่านแล้ว 148  ครั้ง   อ่านต่อ 
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำวันที่12 ก.พ. 61 ฉบับที่2
ขอเชิญร่วมกิจกรรมบอกรักตัวเอง
อ่านแล้ว 133  ครั้ง   อ่านต่อ 
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำวันที่ 12 ก.พ. 61
ประชุมคณะกรรมการPCT
อ่านแล้ว 129  ครั้ง   อ่านต่อ 
14กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์ กับ สุข 8 ประการ (สสส)

อ่านแล้ว 126  ครั้ง   อ่านต่อ 
ข่าวสารสุขภาพโรงพยาบาลสังขะ ปีที่2 ฉบับที่2/2561 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561

อ่านแล้ว 180  ครั้ง   อ่านต่อ 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 1 ก.พ. 61
บุคลากรโรงพยาบาลสังขะ ร่วมต้อนรับพันตรี นพ.ศตวรรษ สินประสิทธิ์กุล
อ่านแล้ว 187  ครั้ง   อ่านต่อ 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 25 ม.ค. 61
พันตรีนายแพทย์ ศตวรรษ สินประสิทธิ์กุล เข้าสักการะสิ่งสักศักดิ์สิทธิ์
อ่านแล้ว 175  ครั้ง   อ่านต่อ 
โรคอุจจาระร่วงจาก "โรต้าไวรัส"

อ่านแล้ว 176  ครั้ง   อ่านต่อ 
กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ขอเชิญประชาชนร่วมบริจาคมือถือเก่าที่เสียแล้ว ไม่ใช้แล้ว ทุกสภาพ ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ "มือถือเก่าไป เครื่องมือแพทย์ใหม่มา"

อ่านแล้ว 168  ครั้ง   อ่านต่อ 
โรคสะเก็ดเงิน

อ่านแล้ว 165  ครั้ง   อ่านต่อ 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 18 ม.ค. 61
โรงพยาบาลสังขะ ออกหน่วย อำเภอยิ้มเคลื่อนที่
อ่านแล้ว 166  ครั้ง   อ่านต่อ 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 12 ธ.ค. 61
สสจ.สุรินทร์ นิเทศงาน
อ่านแล้ว 172  ครั้ง   อ่านต่อ 


อ่านแล้ว 188  ครั้ง   อ่านต่อ 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการพิจารณาสิทธิประโยชน์ให้พนักงานกระทรวงสาธารณสุขที่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการ
10 มกราคม 2560
อ่านแล้ว 194  ครั้ง   อ่านต่อ 
ข่าวสารสุขภาพโรงพยาบาลสังขะ ปีที่2 ฉบับที่1/2561 ประจำเดือนมกราคม 2561

อ่านแล้ว 192  ครั้ง   อ่านต่อ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายวัน
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายวันตำแหน่งพนักงานซักฟอก
อ่านแล้ว 273  ครั้ง   อ่านต่อ 
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำวันที่29 ธ.ค.60
SRRTตรวจเยี่ยมจุดตรวจ
อ่านแล้ว 170  ครั้ง   อ่านต่อ 
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำวันที่28 ธ.ค. 60
กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่
อ่านแล้ว 164  ครั้ง   อ่านต่อ 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 18 ธ.ค.60
ที่ปรึกษา รมว.สธ. ตรวจเยี่ยม DHB และHerbal city
อ่านแล้ว 204  ครั้ง   อ่านต่อ 
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำวันที่ 7 ธ.ค. 60
ประเมิน ENV และอบรมกู้ชีพเด็ก
อ่านแล้ว 190  ครั้ง   อ่านต่อ 
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำวันที่6 ธค 60
นพ.สสจ.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ทบทวนเคศ Stroke
อ่านแล้ว 188  ครั้ง   อ่านต่อ 
ข่าวสารสุขภาพโรงพยาบาลสังขะ ฉบับที่12/2560 เดือนธันวาคม

อ่านแล้ว 205  ครั้ง   อ่านต่อ 
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำวันที่ 4 ธันวาคม 2560
กิจกรรมทำบุญตักบาตร
อ่านแล้ว 192  ครั้ง   อ่านต่อ 
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำวันที่ 1 ธันวาคม 60
กิจกรรมBig cleaning day
อ่านแล้ว 185  ครั้ง   อ่านต่อ 
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำวันที่ 30 พ.ย. 60
มอบทุนแก่ผู้ป่วยโรคเรื้อน
อ่านแล้ว 189  ครั้ง   อ่านต่อ 
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำวันที่28พย60
รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์
อ่านแล้ว 158  ครั้ง   อ่านต่อ 
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำวันที่ 23 พ.ย. 60
ประชุมHA และออกหน่วยเคลื่อนที่อำเภอยิ้ม
อ่านแล้ว 175  ครั้ง   อ่านต่อ 
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำวันที่ 21 พย 60
ฉบับที่2
อ่านแล้ว 148  ครั้ง   อ่านต่อ 
ข่่าวประชาสัมพันธ์21 พย 60
ประชุม คปสอ.ครั้งที่1/2561
อ่านแล้ว 160  ครั้ง   อ่านต่อ 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวัน
17 พ.ย. 60
อ่านแล้ว 162  ครั้ง   อ่านต่อ 
การป้องกันโรคและภัยสุขภาพในช่วงหน้าหนาวของประเทศไทย

อ่านแล้ว 172  ครั้ง   อ่านต่อ 
เตือนประชาชน ดูแลสุขภาพ ช่วงหน้าหนาวให้ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บที่มาพร้อมอากาศหนาวเย็น

อ่านแล้ว 173  ครั้ง   อ่านต่อ 
ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่๒พฤศจิกายน๒๕๖๐
ร่วมงานกฐินอำเภอสังขะ
อ่านแล้ว 186  ครั้ง   อ่านต่อ 
ข่าวสารสุขภาพโรงพยาบาลสังขะ ฉบับที่11/2560 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

อ่านแล้ว 216  ครั้ง   อ่านต่อ 
สื่อสารความเสี่ยง
ระวังอันตรายจากการตากข้าวบนถนน
อ่านแล้ว 169  ครั้ง   อ่านต่อ 
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่
๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐
อ่านแล้ว 190  ครั้ง   อ่านต่อ 
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำวันที่
๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
อ่านแล้ว 179  ครั้ง   อ่านต่อ 
ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่
๒๖ตุลาคม๒๕๖๐
อ่านแล้ว 181  ครั้ง   อ่านต่อ 
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำ
วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐
อ่านแล้ว 159  ครั้ง   อ่านต่อ 
ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่
๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐
อ่านแล้ว 161  ครั้ง   อ่านต่อ 
คณะผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ ร.5 เนื่องใน
วันปิยมหาราช
อ่านแล้ว 162  ครั้ง   อ่านต่อ 
โรงพยาบาลสังขะ จัดกิจกรรมรณรงค์วันล้างมือโลก วันพยาบาลแห่งชาติ วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ และกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร

อ่านแล้ว 165  ครั้ง   อ่านต่อ 
หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างานโรงพยาบาลสังขะเข้าร่วม
ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมพิธีถวายดอกไม้จันทร์
อ่านแล้ว 187  ครั้ง   อ่านต่อ 
รายละเอียดและกำหนดการ
พิธีถวายดอกไม้จันทน์
อ่านแล้ว 182  ครั้ง   อ่านต่อ 
แม่ข่ายจากโรงพยาบาลสุรินทร์ ที่รับผิดชอบงาน Service Plan สาขา Stroke มาให้ความรู้เป็นพี่เลี้ยงในการสอนการประเมิน NIHSS ขั้นตอนการให้ยา RT-PA ในผู้ป่วยFast track Stroke

อ่านแล้ว 191  ครั้ง   อ่านต่อ 
อำเภอยิ้ม ณ โรงเรียนบ้านขาดมอญพิทยาคม ตำบลตาตุม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

อ่านแล้ว 192  ครั้ง   อ่านต่อ 
คณะกรรมการงานสมาธิบำบัด จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวาระครบรอบ ๑ ปี เสด็จสวรรคต

อ่านแล้ว 157  ครั้ง   อ่านต่อ 
อำเภอสังขะ จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน ให้แก่ประชาชนที่ลงทะเบียน ตามโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ รอบที่ ๑ ณ หอประชุมอำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

อ่านแล้ว 174  ครั้ง   อ่านต่อ 
โครงการพัฒนาเครือข่าย Node อาชีวเวชกรรมและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2560

อ่านแล้ว 177  ครั้ง   อ่านต่อ 
คณะกรรมการพัฒนาองค์กร และพฤติกรรมบริการ ได้จัดโครงการ
หนึ่งในดวงใจ ร้อยสายใยรัก และผูกพัน
อ่านแล้ว 204  ครั้ง   อ่านต่อ 
รายงานการเฝ้าระวังโรคติดต่อทางระบาดวิทยา
ประจำเดือนกันยายน 2560
อ่านแล้ว 171  ครั้ง   อ่านต่อ 
เปิดกฏหมายพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560

อ่านแล้ว 153  ครั้ง   อ่านต่อ 
ข่าวสารสุขภาพโรงพยาบาลสังขะ ฉบับที่10/2560 ประจำเดือนตุลาคม 2560

อ่านแล้ว 172  ครั้ง   อ่านต่อ 
ประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วคราว
ผลสอบลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้และพนักงานประจำตึก
อ่านแล้ว 229  ครั้ง   อ่านต่อ 
28 กันยายน วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก (World Rabies Day 2017)

อ่านแล้ว 188  ครั้ง   อ่านต่อ 
คณะกรรมการพัฒนาองค์กร และพฤติกรรมองค์กร ได้จัดโครงการงาน
แสดงมุฑิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2560
อ่านแล้ว 213  ครั้ง   อ่านต่อ 
คปสอ.สังขะจัดประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดตั้งศูนย์ข้อมูล (DATA Center) กับคณะ คปสอ.กาบเชิง
อ่านแล้ว 183  ครั้ง   อ่านต่อ 
คณะกรรมการผู้ประสานงานคุณภาพร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
โครงการนำเสนอผลงานมหกรรมคุณภาพโรงพยาบาลสังขะ
อ่านแล้ว 204  ครั้ง   อ่านต่อ 
ประกาศรับสมัคร-ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้และพนักงานประจำตึก
ประกาศรับสมัคร-ลูกจ้างชั่วคราว
อ่านแล้ว 2005  ครั้ง   อ่านต่อ 
คณะกรรมการพัฒนาระบบงาน Service Plan เรื่อง Stroke จัดประชุมวางแผนการดูแลผู้ป่วย Fast Track Stroke

อ่านแล้ว 220  ครั้ง   อ่านต่อ 
คณะกรรมการพัฒนาองค์กร และพฤติกรรมบริการ (OD&ESB)
จัดการประชุมประจำเดือนกันยายน 2560
อ่านแล้ว 187  ครั้ง   อ่านต่อ 
โรงพยาบาลสังขะจัดประชุมอบรม การบูรณาการ Active learning ด้วยเทคนิควิธีการใช้สื่อดิจิทัลกับห้องประชุมอัจฉริยะ ณ ห้องประชุมสานฝัน โรงพยาบาลสังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์
วันที่ 8 กันยายน 2560 เวลา 13.00 - 16.00 น.
อ่านแล้ว 199  ครั้ง   อ่านต่อ 
งานมหกรรมวิชาการคุณภาพ ปี 2560
เชิญเจ้าหน้าโรงพยาบาลสังขะทุกท่านร่วมส่งผลงานวิชาการในงานมหกรรมคุณภาพ
อ่านแล้ว 234  ครั้ง   อ่านต่อ 
ข่าวสารสุขภาพโรงพยาบาลสังขะ ฉบับที่9/2560 ประจำเดือนกันยายน 2560

อ่านแล้ว 239  ครั้ง   อ่านต่อ 
แบบฟอร์มประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2560
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
อ่านแล้ว 264  ครั้ง   อ่านต่อ 
โรงพยาบาลสังขะจัดประชุมอบรมหัวข้อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ณห้องประชุมสานสัมพันธ์(ห้อง A) ตึก 7 ชั้น โรงพยาบาลสังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์
30 ส.ค. 2560
อ่านแล้ว 216  ครั้ง   อ่านต่อ 
โรงพยาบาลสังขะจัดประชุมอบรมแนวทางการดำเนินงานศูนย์พึงได้ในระดับตำบล รพสต. ณ ห้องประชุมสานฝัน โรงพยาบาลสังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์
30 ส.ค. 2560
อ่านแล้ว 237  ครั้ง   อ่านต่อ 
ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพจัดประชุมอบรม อสม.ประจำเดือนสิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมสานฝัน โรงพยาบาลสังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์
29 ส.ค. 2560
อ่านแล้ว 202  ครั้ง   อ่านต่อ 
คณะกรรมการฯ IC. โรงพยาบาลลสังขะจัดประชุมอบรม IC. 100 % ณ ห้องประชุมสานฝัน ระหว่างวันที่ 28 ส.ค. ถึง วันที่ 1 ก.ย. 2560 อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลสังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์
28 ส.ค. 2560
อ่านแล้ว 207  ครั้ง   อ่านต่อ 
ประชาสัมพันธ์โครงการแสดงผลงานมหกรรมคุณภาพ
ขอเชิญเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสังขะทุก ท่าน ร่วมส่งผลงานเข้าประกวด
อ่านแล้ว 203  ครั้ง   อ่านต่อ 
โรงพยาบาลสังขะ ร่วมกับส่วนราชการอำเภอสังขะ จัดกิจกรรมออกหน่วยเคลื่อนที่ อำเภอยิ้ม ณ โรงเรียนบ้านโพนชาย ต.บ้านชบ อ.สังขะ จ.สุรินทร์
24 ส.ค. 2560
อ่านแล้ว 230  ครั้ง   อ่านต่อ 
โรงพยาบาลสังขะทำบุญเปิดศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT. SCAN) ณ ศูนญ์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
22 ส.ค. 2560
อ่านแล้ว 235  ครั้ง   อ่านต่อ 
ศปถ.สังขะ ร่วมสนับสนุนชุมชนตัวอย่างแก้ไขจุดเสี่ยง ช่วยลดอุบัติเหตุ เขตพื้นที่อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
21 ส.ค. 2560
อ่านแล้ว 185  ครั้ง   อ่านต่อ 
ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพจัดประชุม/อบรม คกก.LTC/PC / cup สังขะ ประจำเดือนสิงหาคม2560 ณ ห้องประชุมสานฝัน ตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
18 ส.ค. 2560
อ่านแล้ว 174  ครั้ง   อ่านต่อ 
คณะกรรมการงานสมาธิบำบัดโรงพยาบาลสังขะ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันแม่แห่งชาติและ กิจกรรมปลูกวันแม่เพื่อถวายพ่อ
11 ส.ค. 2560
อ่านแล้ว 214  ครั้ง   อ่านต่อ 
ฝ่ายป้องกันควบคุมโรคและสุขศึกษาประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลสังจขะ ต้อนรับคณะอาจารย์และจัดประชุมถอดบทเรียน ศปถ. อำเภอสังขะ ณ ห้องประชุมสานฝัน
9 ส.ค. 2560
อ่านแล้ว 191  ครั้ง   อ่านต่อ 
ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพโรงพยาบาลสังขะ จัดประชุมอบรมโครงการการโรงเรียนพ่อแม่ ณ ห้องประชุมศูนย์อพยพ อาคารส่งเสริมสุขภาพโรงพยาบาลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
4 ส.ค. 2560
อ่านแล้ว 208  ครั้ง   อ่านต่อ 
โรงพยาบาลสังขะจัดประชุม PCT เด็ก ประจำเดือนสิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม สานสามัคคี(ห้อง B) ตึก 7 ชั้น
3 ส.ค. 2560
อ่านแล้ว 213  ครั้ง   อ่านต่อ 
ข่าวสารสุขภาพโรงพยาบาลสังขะ ฉบับที่8/2560 ประจำเดือนสิงหาคม 2560

อ่านแล้ว 207  ครั้ง   อ่านต่อ 
คปสอ.สังขะ ต้อนรับคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์และตรวจเยี่ยมประเมิน KPI. ณ ห้องประชุมสานฝัน ชั้น 2 ตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
2 ส.ค. 2560
อ่านแล้ว 205  ครั้ง   อ่านต่อ 
กลุ่มการพยาบาลจัดประชุดประจำเดือนกลุ่มการพยาบาล ฯ ห้องประชุมตึกอำนวยการ โรงพยาบาลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
31 ก.ค. 2560
อ่านแล้ว 206  ครั้ง   อ่านต่อ 
ประกาศสอบราคา โคมไฟผ่าตัด
?ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ???รายการ? โคมไฟผ่าตัด จำนวน ๑ ชุด
อ่านแล้ว 210  ครั้ง   อ่านต่อ 
ประกาศสอบราคา เตียงผ่าตัด
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ??รายการเตียงผ่าตัด
อ่านแล้ว 214  ครั้ง   อ่านต่อ 
โรงพยาบาลสังขะจัดประชุมคณะกรรมการผู้ประสานงานคุณภาพ ณ ห้องประชุมสานสัมพันธ์ ตึก 7 ช้น โรงพยาบาลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
26 ก.ค. 2560
อ่านแล้ว 204  ครั้ง   อ่านต่อ 
โรงพยาบาลสังขะ จัดประชุม Focus charting ณ ห้องประชุมสานสามัคคี ชั้น 7 โรงพยาบาลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
25 ก.ค. 2560
อ่านแล้ว 190  ครั้ง   อ่านต่อ 
โรงพยาบาลสังขะจัดประชุมคณะกรรมการ PCT สูติ ประจำเดือน ณ ห้องประชุมสานสุข ชั้น 2 ตึกส่งเสริมสุขภาพและแพทย์แผนไทย
25 ก.ค. 2560
อ่านแล้ว 267  ครั้ง   อ่านต่อ 
โรงพบาลสังขะจัดประชุม คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ณ ห้องประชุมศูนย์อพยพ ชั้น 2 อาคารส่งเสริมสุขภาพและแพทย์แผนไทย
25 ก.ค. 2560
อ่านแล้ว 174  ครั้ง   อ่านต่อ 
โรงพยาบาลสังขะจัดประชุมประจำเดือนกรกฎาคมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ณ ห้องประชุมสานฝัน ชั้น 2 ตึกอุบัตฅิเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
25 ก.ค. 2560
อ่านแล้ว 167  ครั้ง   อ่านต่อ 
โรงพยาบาลสังขะจัดประชุมอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ณ ห้องประชุมสานฝัน ดึกอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
25 ก.ค. 2560
อ่านแล้ว 180  ครั้ง   อ่านต่อ 
โรงพยาบาลสังขะจัดประชุมประจำเดือนคณะกรรมการ 5 ส. ณ ห้องประชุมสานฝัน ตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
24 ก.ค. 2560
อ่านแล้ว 176  ครั้ง   อ่านต่อ 
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
200760
อ่านแล้ว 221  ครั้ง   อ่านต่อ 
โรงพยาบาลสังขะจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอสังขะ (ศปถ.สังขะ) ครั้งที่ 4 ณ ห้องประชุมสานฝัน ชั้น 2 ตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
13 ก.ค. 2560
อ่านแล้ว 157  ครั้ง   อ่านต่อ 
ประชุมการตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียน ณ ห้องประชุมตึกอำนวยการ โรงพยาบาลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
12 ก.ค. 2560
อ่านแล้ว 157  ครั้ง   อ่านต่อ 
ประชุมคณะกรรมการผู้ประสานงานคุณภาพ ณ ห้องประชุมสานฝัน ชั้น 2 ตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลสังขะ
12 ก.ค. 2560
อ่านแล้ว 163  ครั้ง   อ่านต่อ 
ประชุมชีวมวล ณ ห้องประชุมศูนย์อพยพ อาคารส่งสเริมสุขภาพและแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
12 ก.ค. 2560
อ่านแล้ว 152  ครั้ง   อ่านต่อ 
ประชุมคณะกรรมการ MCH board ระดับอำเภอ ณ ห้องประชุมสานสุข อาคารส่งเสริมสุขภาพและแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลสังขะ
11 ก.ค. 2560
อ่านแล้ว 162  ครั้ง   อ่านต่อ 
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์กรและพฤติกรรมบริการ (OD&ESB) ณ ห้องประชุมสานฝัน โรงพยาบาลสังขะ
11 ก.ค. 2560
อ่านแล้ว 174  ครั้ง   อ่านต่อ 
โรงพยาบาลสังขะจัดประชุม คปสอ. ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมสานฝัน ตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลสังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์
7 ก.ค. 2560
อ่านแล้ว 176  ครั้ง   อ่านต่อ 
โรงพยาบาลสังขะ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันเข้าพรรษา เพื่อให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและประชาชนผู้สนใจร่วมทำบุญตักบาตรร่วมกัน
7 ก.ค. 2560
อ่านแล้ว 165  ครั้ง   อ่านต่อ 
โรงพยาบาลสังขะจัดอบรมการตรวจเวชระเบียน รพสต. ณ ห้องประชุม สานสัมพันธ์(ห้อง A) ตึก 7 ชั้น
6 ก.ค. 2560
อ่านแล้ว 211  ครั้ง   อ่านต่อ 
โรงพยาบาลสังขะจัดโครงการอบรมฟื้นฟูความรู้และพัฒนาศักยภาพงานควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ ในสถานบริการสาธารณสุข ณ ห้องประชุมสานฝัน ชั้น 2 อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
6 ก.ค. 2560
อ่านแล้ว 175  ครั้ง   อ่านต่อ 
ประชุมประจำเดือนกลุ่มงานแพทย์เวชปฏิบัติ ณ ห้องประชุมสานฝัน ชั้น 2 อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
5 ก.ค. 2560
อ่านแล้ว 159  ครั้ง   อ่านต่อ 
ข่าวสารสุขภาพโรงพยาบาลสังขะ ฉบับที่ 7/2560 ประจำเดือน กรกฎาคม 2560

อ่านแล้ว 210  ครั้ง   อ่านต่อ 
ประชุมคณะกรรมการผู้ประสานงานคุณภาพ ณ ห้องประชุมสานสัมพันธ์ ตึก 7 ชั้น โรงพยาบาลสังขะ จังหวัดสุรินทร์
28 มิ.ย. 2560
อ่านแล้ว 186  ครั้ง   อ่านต่อ 
โรงพยาบาลสังขะออกหน่วยเคลื่อนที่ ร่วมโครงการอำเภอยิ้ม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ณ โรงเรียนบ้านสังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์
27 มิ.ย. 2560
อ่านแล้ว 208  ครั้ง   อ่านต่อ 
โรงพยาบาลสังขะจัดประชุมอบรมโครงการ Palliative care ลงสู่ชุมชน
26 มิ.ย. 2560
อ่านแล้ว 195  ครั้ง   อ่านต่อ 
โรงพยาบาลสังขะประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
27 มิถุนายน 2560
อ่านแล้ว 347  ครั้ง   อ่านต่อ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานประจำตึกโรงพยาบาลสังขะ
26 มิถุนายน 2560
อ่านแล้ว 273  ครั้ง   อ่านต่อ 
นายแพทย์วราวุธ ชื่นตา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสังขะ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีวางศิลากฤษ์สร้างอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ 5 ชั้น ณ โรงพยาบาลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
25 มิ.ย. 2560
อ่านแล้ว 236  ครั้ง   อ่านต่อ 
ประชุมคณะทำงานตรวจสุขภาพประจำปีของหน่วยงานในเขตอำเภอสังขะ เพื่อทบทวนรบบและความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมศูนย์คุณภาพ โรงพยาบาลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
23 มิ.ย. 2560
อ่านแล้ว 219  ครั้ง   อ่านต่อ 
เลขานุการฯ คปสอ. สังขะ ดำเนินการประชุมผู้รับผิดชอบ KPI. ระดับจังหวัด คปสอ.สังขะ ณ ห้องประชุมศูนย์อพยพ โรงพยาบาลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
23 มิ.ย. 2560
อ่านแล้ว 209  ครั้ง   อ่านต่อ 
ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพโรงพยาบาลสังขะ จัดประชุมอบรม "โรงเรียนพ่อแม่" ณ ห้องประชุมศูนย์อพยพ ชั้น 2 อาคารส่งเสริมสุขภาพและแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
23 มิ.ย. 2560
อ่านแล้ว 196  ครั้ง   อ่านต่อ 
นายวิโรจน์ อักษรดี นายอำเภอสังขะตรวจเยี่ยมผู้ป่วยและบุคลากรที่ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
22 มิ.ย. 2560
อ่านแล้ว 259  ครั้ง   อ่านต่อ 
ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพจัดประชุม แนวทางการให้คำปรึกษาแบบเสริมพลัง ณ ห้องประชุม A อาคารตึก 7 ชั้น โรงพยาบาลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
20 มิ.ย. 2560
อ่านแล้ว 202  ครั้ง   อ่านต่อ 
ประชุม IC. ณ ห้องประชุมตึกอำนวยการ โรงพยาบาลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
15 มิ.ย. 2560
อ่านแล้ว 179  ครั้ง   อ่านต่อ 
ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพจัดประชุมงานพัฒนาการเด็ก ณ ห้องประชุมสานฝัน โรงพยาบาลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
14-15 มิ.ย.2560
อ่านแล้ว 162  ครั้ง   อ่านต่อ 
ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลสังขะ ณ ห้องประชุมสานฝัน ชั้นสอง อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลสังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์
13 มิ.ย. 2560
อ่านแล้ว 197  ครั้ง   อ่านต่อ 
ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพโรงพยาบาลสังขะ ร่วมกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรงพยาบาลสุรินทร์ ตรวจมะเร็งปากเต้านมให้กับผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง ณ ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลสังขะ
9 มิ.ย. 2560
อ่านแล้ว 212  ครั้ง   อ่านต่อ 
ประชุมโครงการ "รพ. สังขะร่วมใจ องค์กรไร้พุง" ระหว่างวันที่ 7-8 มิ.ย. 2560 ณ ห้องประชุมสานฝัน ชั้น 2 ตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลสังขะ
7-8 มิ.ย. 2560
อ่านแล้ว 219  ครั้ง   อ่านต่อ 
ประชุมประจำเดือน PCT สูติกรรม ณ ห้องประชุมศูนย์อพยพ ชั้น 2 ตึกส่งเสริมสุขภาพและแพทย์แผนไทย
8 มิ.ย. 2560
อ่านแล้ว 201  ครั้ง   อ่านต่อ 
โรงพยาบาลสังขะเข้าร่วมซ้อมแผนเหตุวางระเบิด ที่สถานีขนส่ง อ.สังขะ จ.สุรินทร์
7 มิ.ย. 2560
อ่านแล้ว 225  ครั้ง   อ่านต่อ 
กลุ่มงานการพยาบาลจัดประชุมจัดสรรอัพตรากำลังทางการพยาบาล และต้อนรับบุคลากรพยาบาลวิชาชีพ
6 มิ.ย. 2560
อ่านแล้ว 221  ครั้ง   อ่านต่อ 
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพจัดโครงการฝึกอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุให้กับ อสม. และผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรม ณ ห้องประชุมชั้น 7 โรงพยาบาลสังขะ ระหว่างวันที่ 5-9 พฤษภาคม 2560 ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม ถึง 2 มิถุนายน 2560
29 พ.ค. ถึง 2 มิ.ย. 2560
อ่านแล้ว 199  ครั้ง   อ่านต่อ 
ข่าวสารสุขภาพโรงพยาบาลสังขะ ฉบับที่ 6/2560 ประจำเดือน มิถุนายน 2560

อ่านแล้ว 209  ครั้ง   อ่านต่อ 
31 พฤษภาคม 2560 วันงดสูบบุหรี่โลก

อ่านแล้ว 265  ครั้ง   อ่านต่อ 
งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลสังขะ จัดโครงการฝึกอบรม การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง advance CPR. ณ ห้องประชุมสานฝัน โรงพยาบาลสังขะ จังหวัดสุรินทร์
30 พ.ค.2560
อ่านแล้ว 231  ครั้ง   อ่านต่อ 
โรงพยาบาลสังขะ จัดกิจกรรมร่วมโครงการ โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ (Amphoeyim Mobile Service) ณ โรงเรียนสหราษฏร์วิทยา ตำบลกระเทียม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
วันที่ 24 พ.ค. 2560
อ่านแล้ว 236  ครั้ง   อ่านต่อ 
คณะกรรมการ ENV โรงพยาบาลสังขะ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day

อ่านแล้ว 229  ครั้ง   อ่านต่อ 
ประชุมคณะกรรมการประเมินงานวัณโรค และงานเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค ณ ห้องประชุมสานฝัน โรงพยาบาลสังขะ จังหวัดสุรินทร์
วันที่ 19 พ.ค. 2560
อ่านแล้ว 207  ครั้ง   อ่านต่อ 
ประชุมสามัญประจำปีกลุ่มการพยาบาล ณ ห้องประชุมสานฝัน โรงพยาบาลสังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์
วันที่ 17 พ.ค. 2560
อ่านแล้ว 231  ครั้ง   อ่านต่อ 
โรงพยาบาลสังขะ รับนิเทศงานควบคุมโรคธาลัสซีเมียระดับเขต ณ ห้องประชุมสานฝัน โรงพยาบาลสังขะ จังหวัดสุรินทร์
วันที่ 9 พ.ค. 2560
อ่านแล้ว 209  ครั้ง   อ่านต่อ 
โรงพยาบาลสังขะ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เนื่องในวันวิสาขบูชา
วันที่ 9 พ.ค. 2560
อ่านแล้ว 217  ครั้ง   อ่านต่อ 
โรงพยาบาลสังขะ จัดอบรมแกนนำผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง ณ ห้องประชุมสานฝัน
วันที่ 8 พ.ค. 2560
อ่านแล้ว 294  ครั้ง   อ่านต่อ 
งานประชุมอบรม Basic CPR. กลุ่มงานพยาบาลโรงพยาบาลสังขะ และ รพสต. ณ ห้องประชุมสานฝัน โรงพยาบาลสังขะ
วันที่ 5 พ.ค. 2560
อ่านแล้ว 230  ครั้ง   อ่านต่อ 
ภาพบรรยากาศการประชุมประจำเดือนกลุ่มการพยาบาล
วันที่ 5 พ.ค. 2560
อ่านแล้ว 189  ครั้ง   อ่านต่อ 
โรงพยาบาลสังขะ ร่วมกับ อบต.พระแก้ว. รพ.สต.พระแก้ว อสม.พระแก้ว ดำเนินการควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ ประชุมทีมงานประเมินผลการดำเนินงานและกำหนดแนวทางดำเนินการต่อ
วันที่ 5 พ.ค. 2560
อ่านแล้ว 275  ครั้ง   อ่านต่อ 
การอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพแบบใช้ AED. คปสอ.สังขะปี 2560 ณ ห้องประชุมสานฝัน โรงพยาบาลสังขะ โดยวิทยากรจากงานอุบัติเหตุโรงพยาบาลสังขะ
วันที่ 4 พฤษภาคม 2560
อ่านแล้ว 217  ครั้ง   อ่านต่อ 
ฝ่ายป้องกันควบคุมโรคและสุขศึกษาประชามสัมพันธ์ โรงพยาบาลสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ติดตามผู้ป่วยโรคเรื้อน เขตพื้นที่ ตำบลตาตุม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
วันที่ 3 พฤษภาคม 2560
อ่านแล้ว 189  ครั้ง   อ่านต่อ 
ข่าวสารสุขภาพโรงพยาบาลสังขะ ฉบับที่ 5/2560 ประจำเดือน พฤษภาคม 2560

อ่านแล้ว 213  ครั้ง   อ่านต่อ 
สำนักงานควบคุมโรคที่ 9 ตรวจประเมินมาตรฐาน SRRT. อำเภอสังขะ โดยหน่วยโรงพยาบาลเป็นตัวแทนอำเภอสังขะ
วันที่ 2 เดือนพฤษภาคม 2560
อ่านแล้ว 154  ครั้ง   อ่านต่อ 
คณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพจิต ติดตามการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช (แพทย์พี่เลี้ยง) ปี 2560 วันที่ 27 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมสานฝัน โรงพยาบาลสังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์
27 เมษายน 2560
อ่านแล้ว 223  ครั้ง   อ่านต่อ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์, ศปถ. สังขะ, และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมและลงพื้นที่เพื่อหาแนวทางป้องกัน การเกิดอุบัติเหตุ แยกลันแต้
วันที่ 26 เมษายน 2560
อ่านแล้ว 178  ครั้ง   อ่านต่อ 
โครงการปรองดองสมานฉันท์ ร่วมสนับสุนโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ (Amphoeyim Mobile Service) ประจำปี 2560 วันที่ 20 เดือนเมษายน 2560 ณ โรงเรียนบ้านหลัก ต.สะกาด อ.สังขะ จ.สุรินทร์
วันที่ 20 เดือนเมษายน 2560
อ่านแล้ว 207  ครั้ง   อ่านต่อ 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 9) ติดตามประเมินผลโครงการด่านครอบครัว ศปถ. อบต. ตาคง อ.สังขะ จ.สุรินทร์
วันที่ 12 เดือนเมษายน 2560
อ่านแล้ว 207  ครั้ง   อ่านต่อ 
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานประจำห้องยาและพนักงาน
โรงพยาบาลสังขะประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานประจำห้องยาและพนักงาน
อ่านแล้ว 237  ครั้ง   อ่านต่อ 
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถบรรทุกดับเบิ้ลแค็ป
อ่านแล้ว 180  ครั้ง   อ่านต่อ 
โรงพยาบาลสังขะ จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ โรงพยาบาลสังขะ ประจำปี 2560

อ่านแล้ว 299  ครั้ง   อ่านต่อ 
ต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมประเมินงานวิศวกรรมความปลอดภัยภายในโรงพยาบาล

อ่านแล้ว 228  ครั้ง   อ่านต่อ 
งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลสังขะ จัดโครงการซ้อมแผนเตรียมรับอุบัติเหตุหมู่ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์

อ่านแล้ว 326  ครั้ง   อ่านต่อ 
ข่าวสารสุขภาพโรงพยาบาลสังขะ ฉบับที่ 4/2560 ประจำเดือน เมษายน 2560

อ่านแล้ว 257  ครั้ง   อ่านต่อ 
โรงพยาบาลสังขะประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานประจำห้องยาและพนักงานเปล
อ่านแล้ว 309  ครั้ง   อ่านต่อ 
คณะกรรมการตรวจเยี่ยมประเมินเพื่อการรับรองคุณภาพการบำบัดยาเสพติดของสถานพยาบาล ตรวจเยี่ยมสำรวจเพื่อประเมินคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติด โรงพยาบาลสังขะ

อ่านแล้ว 282  ครั้ง   อ่านต่อ 
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลสังขะ เข้าร่วมประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 18

อ่านแล้ว 311  ครั้ง   อ่านต่อ 
ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม ระบบรายงานการให้บริการศูนย์พึ่งได้
งานสุขภาพจิตฯ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม ระบบรายงานการให้บริการศูนย์พึ่งได้
อ่านแล้ว 187  ครั้ง   อ่านต่อ 
โรงพยาบาลสังขะรับการนิเทศติดตามงานด้านสูตินรีเวชกรรม

อ่านแล้ว 304  ครั้ง   อ่านต่อ 
โรงพยาบาลสังขะจัดอบรมโครงการ BA BI ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและการบำบัดผู้ติดสารเสพติด

อ่านแล้ว 217  ครั้ง   อ่านต่อ 
ประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการคุณภาพโรงพยาบาลสังขะ ประจำเดือนมีนาคม 2560

อ่านแล้ว 251  ครั้ง   อ่านต่อ 
โรงพยาบาลสังขะประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่ง

อ่านแล้ว 327  ครั้ง   อ่านต่อ 
วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560 คณะกรรมการพัฒนางาน 5ส จัดประชุมประจำเดือน

อ่านแล้ว 239  ครั้ง   อ่านต่อ 
วันพุธ ที่8 มีนาคม2560 ศูนย์พัฒนาคุณภาพจัดประชุม คณะกรรมการประสานงานคุณภาพร่วมกับหัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน

อ่านแล้ว 229  ครั้ง   อ่านต่อ 
โครงการอบรม Refresh FR
โรงพยาบาลสังขะจัดอบรมเจ้าหน้าที่กู้ภัยในการช่วยเหลือผู้ป่วยด่านหน้า
อ่านแล้ว 168  ครั้ง   อ่านต่อ 
โครงการอบรมความรู้ด้านกฏหมายเพื่อป้องกันการกระทำผิดและการทุจริต
โรงพยาบาลสังขะจัดอบรมเกี่ยวกับความรู้ด้านกฏหมายเพื่อป้องกันการกระทำผิดและการทุจริตให้กับเจ้าหน้าที่ คปสอ.สังขะ ประจำปี 2560
อ่านแล้ว 166  ครั้ง   อ่านต่อ 
ข่าวสารสุขภาพโรงพยาบาลสังขะ ฉบับที่ 3/2560 ประจำเดือน มีนาคม 2560

อ่านแล้ว 238  ครั้ง   อ่านต่อ 
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ศูนย์พัฒนาคุณภาพ จัดประชุมคณะกรรมการประสานงานคุณภาพ ร่วมกับ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน ณ ห้องประชุมสานฝัน

อ่านแล้ว 241  ครั้ง   อ่านต่อ 
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการความปลอดภัยด้านยา จัดโครงการพัฒนาความปลอดภัยในระบบยา ณ ห้องประชุมสานฝัน โรงพยาบาลสังขะ

อ่านแล้ว 251  ครั้ง   อ่านต่อ 
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ประชุม คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน อำเภอสังขะ

อ่านแล้ว 202  ครั้ง   อ่านต่อ 
ประกาศสอบราคา สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โคมไฟผ่าตัดใหญ่
ด้วยจังหวัดสุรินทร์ มีความประสงค์สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ราการโคมไฟผ่าตัด จำนวน 1 ชุด สำหรับโรงพยาบาลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ เพื่อทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพและมีสภาพการใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาผู้ป่วยให้ดียิ่ง
อ่านแล้ว 197  ครั้ง   อ่านต่อ 
ประกาศสอบราคา สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องช่วยหายใจ
ด้วยจังหวัดสุรินทร์ มีความประสงค์สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ราการเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันพร้อมเครื่องอัดอากาศ จำนวน 2 เครื่อง สำหรับโรงพยาบาลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ เพื่อทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพและมีสภาพการใช้งานได้ไม่เต
อ่านแล้ว 202  ครั้ง   อ่านต่อ 
ประกาศสอบราคา สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เตียงผ่าตัด
ด้วยจังหวัดสุรินทร์ มีความประสงค์สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ราการเตียงผ่าตัด จำนวน 1 เตียง สำหรับโรงพยาบาลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ เพื่อทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพและมีสภาพการใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาผู้ป่วยให้ดียิ
อ่านแล้ว 217  ครั้ง   อ่านต่อ 
ประชุม ทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต MCATT
งานสุขภาพจิตและสารเสพติด จัดอบรมทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต MCATT
อ่านแล้ว 207  ครั้ง   อ่านต่อ 
รับการตรวจเยี่ยมประเมินหน่วยบริการบำบัดทดแทนไต
โรงพยาบาลสังขะต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมประเมินหน่วยบริการบำบัดทดแทนไต
อ่านแล้ว 259  ครั้ง   อ่านต่อ 
14 กุมภาพันธ์ วันวาเลนไทน์

อ่านแล้ว 220  ครั้ง   อ่านต่อ 
โรงพยาบาลสังขะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

อ่านแล้ว 317  ครั้ง   อ่านต่อ 
คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอำเภอสังขะ จัดประชุม คปสอ สังขะ เมื่อ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560

อ่านแล้ว 245  ครั้ง   อ่านต่อ 
ศูนย์พัฒนาคุณภาพจัดการประชุม คณะกรรมการผู้ประสานงานคุณภาพ ร่วมกับหัวหน้าฝ่าย หัวหน้างานทุกแห่ง

อ่านแล้ว 227  ครั้ง   อ่านต่อ 
ข่าวสารสุขภาพโรงพยาบาลสังขะ ฉบับที่ 2/2560 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560

อ่านแล้ว 248  ครั้ง   อ่านต่อ 
อำเภอสังขะ จัดงาน พิธีสมโภช บวงสรวงและสักการะ พระยาสังฆะบุรีศรีนครอัจจะ บูชาศาลหลักเมืองและพิธีขอขวัญพระคุณข้าวชาวสังขะ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560 ในวันที่ 5 - 8 กุมภาพันธ์ 2560

อ่านแล้ว 295  ครั้ง   อ่านต่อ 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการค้นหา คัดกรอง เฝ้าระวัง และสอบสวนผู้ป่วยโรคเรื้อน คปสอ สังขะ ปีงบประมาณ 2560

อ่านแล้ว 242  ครั้ง   อ่านต่อ 
วันพฤหัสบดี ที่ 26 มกราคม 2560 กิจกรรมโครงการอำเภอยิ้ม ณ โรงเรียนบ้านห้วยปูน ต.ตาคง อ.สังขะ จ. สุรินทร์

อ่านแล้ว 266  ครั้ง   อ่านต่อ 
วันจันทร์ ที่ 23 มกราคม 2560 สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ นิเทศติดตาม กำกับการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในพื้นที่ คปสอ ปี 2560

อ่านแล้ว 245  ครั้ง   อ่านต่อ 
วันพุธ ที่ 25 มกราคม 2560 ศูนย์พัฒนาคุณภาพ จัดประชุมคณะกรรมการผู้ประสานงานคุณภาพร่วมกับหัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน

อ่านแล้ว 263  ครั้ง   อ่านต่อ 
โรค มือ เท้า ปาก

อ่านแล้ว 192  ครั้ง   อ่านต่อ 
ประกาศสอบราคา สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
ประกาศสอบราคา สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ราการตู้อบเด็กชนิดเคลื่อนย้าย Transport Incubator
อ่านแล้ว 205  ครั้ง   อ่านต่อ 
โรงพยาบาลสังขะ จัดกิจกรรมปฎิบัติธรรมและทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลศตมวาร (ครบ 100 วัน เสด็จสวรรคต)

อ่านแล้ว 258  ครั้ง   อ่านต่อ 
10ท่า วอร์มอัพก่อนวิ่ง เพิ่มความฟิต วิ่งได้เร็วขึ้น

อ่านแล้ว 380  ครั้ง   อ่านต่อ 
16 มกราคม 2560 คณะกรรมการบ้านพัก โรงพยาบาลสังขะ จัดประชุมประจำเดือนมกราคม2560

อ่านแล้ว 81  ครั้ง   อ่านต่อ 
วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560 ตึกผู้ป่วยในเด็ก โรงพยาบาลสังขะ จัดกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ

อ่านแล้ว 289  ครั้ง   อ่านต่อ 
รับการตรวจเยี่ยมประเมินมาตรฐานการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

อ่านแล้ว 277  ครั้ง   อ่านต่อ 
วันเสาร์ ที่ 14 มกราคม วันเด็กแห่งชาติ ปี 2560

อ่านแล้ว 244  ครั้ง   อ่านต่อ 
วันศุกร์ ที่ 30 ธันวาคม 2559 โรงพยาบาลสังขะ จัดพิธีทำบุญขึ้นแฟลตพยาบาล (แฟลต4)

อ่านแล้ว 297  ครั้ง   อ่านต่อ 
ซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ช่วงปีใหม่

อ่านแล้ว 318  ครั้ง   อ่านต่อ 
ข่าวสารสุขภาพโรงพยาบาลสังขะ ฉบับที่1/2560 ประจำเดือนมกราคม 2560

อ่านแล้ว 234  ครั้ง   อ่านต่อ 
รับการตรวจเยี่ยมประเมินงานอาชีวอนามัยและการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลชุมชน

อ่านแล้ว 319  ครั้ง   อ่านต่อ 
โครงการซ้อมแผนอุบัติเหตุสาธารณภัยหมู่ ประจำปี 2559

อ่านแล้ว 307  ครั้ง   อ่านต่อ 
ประชุมสภาองค์กรชุมชน

อ่านแล้ว 285  ครั้ง   อ่านต่อ 
นำเสนอการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล

อ่านแล้ว 252  ครั้ง   อ่านต่อ 
โครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม และโครงการบ้านธารน้ำใจสร้างสุข สร้างรอยยิ้ม 23 ธันวาคม 2559 ณ โรงเรียนน้านกระสัง ต.พระแก้ว อ.สังขะ จ.สุรินทร์

อ่านแล้ว 291  ครั้ง   อ่านต่อ 
ออกกำลังกาย บ่าย 3 โมง วันพุธ

อ่านแล้ว 293  ครั้ง   อ่านต่อ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวโรงพยาบาลสังขะ

อ่านแล้ว 1356  ครั้ง   อ่านต่อ 
โรคเบาหวาน สาระข้อมูลที่ควรรู้

อ่านแล้ว 261  ครั้ง   อ่านต่อ 
เตือนภัยสุขภาพที่มากับหน้าหนาว

อ่านแล้ว 272  ครั้ง   อ่านต่อ 
ระวัง 6 โรคที่มากับหน้าหนาว

อ่านแล้ว 419  ครั้ง   อ่านต่อ 
ประชุม คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน อำเภอสังขะ

อ่านแล้ว 264  ครั้ง   อ่านต่อ 
คณะกรรมการผู้ประสานงานคุณภาพ ร่วมกับ คณะกรรมการเภสัชกรรมการบำบัดและการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยด้านยา จัดประชุม Tracer High Alert Drug เพื่อตามรอยแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับยาที่มีความเสี่ยงสูง

อ่านแล้ว 296  ครั้ง   อ่านต่อ 
วันที่ 8 ธันวาคม 2559 นายแพทย์ยุธนา พูนพานิช สาธารณสุขนิเทศ เขตสุขภาพที่9 และคณะติดตาม ตรวจเยี่ยมเสริมพลังและศึกษาดูงานการขับเคลื่อนงานการป้องกันและลดการบาดเจ็บทางถนน อำเภอสังขะ

อ่านแล้ว 264  ครั้ง   อ่านต่อ 
10 ธันวาคม วันต่อต้านโรคมะเร็งแห่งชาติ

อ่านแล้ว 242  ครั้ง   อ่านต่อ 
คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการทางด้านคลีนิก PCT ร่วมกับงานคลีนิกพิเศษ NCD จัดประชุม Tracer TB Clinic

อ่านแล้ว 170  ครั้ง   อ่านต่อ 
คณะกรรมการ 5ส. จัดโครงการโรงพยาบาลสะอาด ด้วยกิจกรรม 5ส. Big Cleaning Day

อ่านแล้ว 251  ครั้ง   อ่านต่อ 
คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอำเภอสังขะ จัดประชุม คปสอ สังขะ ครั้งที่1 ประจำปีงบประมาณ 2560

อ่านแล้ว 184  ครั้ง   อ่านต่อ 
ข่าวสารสุขภาพโรงพยาบาลสังขะ ประจำเดือนธันวาคม 2559

อ่านแล้ว 196  ครั้ง   อ่านต่อ 
ประชุมคณะกรรมการพัฒนางาน 5ส

อ่านแล้ว 244  ครั้ง   อ่านต่อ 
คณะกรรมการผู้ประสานงานคุณภาพร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ จัดการประชุม Root Cause Analysis ระบบบำบัดน้ำเสีย

อ่านแล้ว 365  ครั้ง   อ่านต่อ 
คณะกรรมการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ HPH โรงพยาบาลสังขะ ประชุมประจำเดือน

อ่านแล้ว 220  ครั้ง   อ่านต่อ 
โครงการอบรมการตรวจตานักเรียนระดับประถม
โรงพยาบาลสังขะร่วมกับ คปสอ.สังขะ จัดอบรมการตรวจตานักเรียนระดับประถมศึกษา
อ่านแล้ว 228  ครั้ง   อ่านต่อ 
วันเอดส์โลก

อ่านแล้ว 197  ครั้ง   อ่านต่อ 
โครงการอบรม 3ล้าน3ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย
โรงพยาบาลสังขะจัดประชุมอบรมโครงการ 3ล้าน 3ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย
อ่านแล้ว 219  ครั้ง   อ่านต่อ 
ศูนย์คุณภาพจัดการเยี่ยมสำรวจภายในคลีนิกพิเศษ (ตามรอยคลีนิกพิเศษ) คลีนิกวัณโรค

อ่านแล้ว 193  ครั้ง   อ่านต่อ 
คำปราศรัย เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข ปี ๒๕๕๙
คำปราศรัย เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข ปี ๒๕๕๙ โดย ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
อ่านแล้ว 154  ครั้ง   อ่านต่อ 
คณะกรรมการพัฒนาองกรณ์และพฤติกรรมบริการ (OD & ESB) ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2559

อ่านแล้ว 231  ครั้ง   อ่านต่อ 
ชาวอำเภอสังขะร่วมใจลงแขกเกี่ยวข้าว ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

อ่านแล้ว 267  ครั้ง   อ่านต่อ 
คณะกรรมการ PTC และคณะกรรมการความปลอดภัยด้านยา โรงพยาบาลสังขะ จัดประชุมเพื่อทบทวนและพัฒนางาน

อ่านแล้ว 213  ครั้ง   อ่านต่อ 
โรงพยาบาลสังขะ รับการตรวจเยี่ยมงานควบคุมโรคติดต่อ

อ่านแล้ว 276  ครั้ง   อ่านต่อ 
งานแพทย์แผนไทยและงานผลิตยา รับคณะศึกษาดูงานการจัดระบบบริการทางการแพทย์แผนไทยและการบันทึกข้อมูลในระบบ HosXp

อ่านแล้ว 259  ครั้ง   อ่านต่อ 
วันคนพิการแห่งชาติ

อ่านแล้ว 229  ครั้ง   อ่านต่อ 
โครงการปฐมพยาบาลทางใจ..คุณก็ช่วยคนอื่นได้..
โรงพยาบาลสังขะจัดอบรมโครงการปฐมพยาบาลทางใจ คุณก็ช่วยคนอื่นได้ โดยงานสุขภาพจิตและยาเสพติด
อ่านแล้ว 277  ครั้ง   อ่านต่อ 
รับการตรวจเยี่ยมงานโรคหลอดเลือดสมอง
โรงพยาบาลสังขะร่วมกับ คปสอ.สังขะ รับการตรวจเยี่ยมงานโรคหลอดเลือดสมองจากโรงพยาบาลสุรินทร์
อ่านแล้ว 358  ครั้ง   อ่านต่อ 
โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ

อ่านแล้ว 305  ครั้ง   อ่านต่อ 
ข่าวสารโรงพยาบาลสังขะประจำเดือนพฤศจิกายน

อ่านแล้ว 299  ครั้ง   อ่านต่อ 
1 - 7 พฤศจิกายน สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ

อ่านแล้ว 230  ครั้ง   อ่านต่อ 
ประกาศอำเภอสังขะ เรื่อง พื้นที่บังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญยัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522

อ่านแล้ว 265  ครั้ง   อ่านต่อ 
โครงการอบรมพัฒนาการเด็กและอนามัยแม่และเด็ก
โรงพยาบาลสังขะจัดอบรมโครงการพัฒนาการอนามัยแม่และเด็ก
อ่านแล้ว 291  ครั้ง   อ่านต่อ 
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ศปถ.สังขะ จาก ศปถ.อำเภอสัญจร
โรงพยาบาลสังขะและคณะกรรมการศูนย์ประสานงานความปลอดภัยด้านถนนอำเภอสังขะต้อนรับคณะศึกาาดูงาน ศปถ.อำเภอสัญจร
อ่านแล้ว 321  ครั้ง   อ่านต่อ 
กิจกรรมรณรงค์วันล้างมือโลก
คณะกรรมการ IC โรงพยาบาลสังขะ จัดกิจกรรมรณรงค์วันล้างมือโลก
อ่านแล้ว 276  ครั้ง   อ่านต่อ 
ประชุมสรุปผลการดำเนินงานสุขภาพจิต+ยาเสพติด

อ่านแล้ว 231  ครั้ง   อ่านต่อ 
พิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2559
ด้วยในวันที่ 23 ตุลาคม เป็นวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่5 ซึ่งอำเภอสังขะ ได้ถือปฏิบัติจัดพิธีถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระปิยมหาราช ในวันอาทิตย์ ที่ 23 ตุลาคม 2559 โดยมีท่านนายอำเภอสังขะ
อ่านแล้ว 265  ครั้ง   อ่านต่อ 
21 ตุลาคม วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ

อ่านแล้ว 246  ครั้ง   อ่านต่อ 
วันพยาบาล 21ตุลาคม

อ่านแล้ว 254  ครั้ง   อ่านต่อ 
15ตุลาคม วันล้างมือโลก (Global Hand Washing Day)

อ่านแล้ว 262  ครั้ง   อ่านต่อ 
โรคไข้ฉี่หนู (Leptospirosis)

อ่านแล้ว 244  ครั้ง   อ่านต่อ 
10 ตุลาคม วันสุขภาพจิตโลก (World Mental Health Day)

อ่านแล้ว 304  ครั้ง   อ่านต่อ 
โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือ โรคเมอร์ส

อ่านแล้ว 196  ครั้ง   อ่านต่อ 
โรคติดเชื้อไวรัสซิกา

อ่านแล้ว 406  ครั้ง   อ่านต่อ 
โครงการอบรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
โรงพยาบาลสังขะจัดประชุมอบรมโครงการป้องกันและการควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลสังขะให้กับบุคลากรในองค์กร 100%
อ่านแล้ว 223  ครั้ง   อ่านต่อ 
ประชุมวิชาการ การป้องกันไข้มาลาเรีย
โรงพยาบาลสังร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์จัดประชุมวิชาการไข้มาลาเรีย
อ่านแล้ว 201  ครั้ง   อ่านต่อ 
กิจกรรม อำเภอยิ้ม ณ โรงเรียนบ้านจารย์
โรงพยาบาลสังขะ ร่วมกับ อำเภอสังขะ จัดกิจกรรม อำเภอยิ้ม ณ โรงเรียนบ้านจารย์ ตำบลบ้านจารย์ อำเภอสังขะ จ.สุรินทร์
อ่านแล้ว 223  ครั้ง   อ่านต่อ 
วันหัวใจโลก

อ่านแล้ว 195  ครั้ง   อ่านต่อ 
ข่าวสารสุขภาพโรงพยาบาลสังขะ ประจำเดือนตุลาคม 2559
ข่าวสารสุขภาพโรงพยาบาลสังขะ ประจำเดือนตุลาคม 2559
อ่านแล้ว 224  ครั้ง   อ่านต่อ 
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

อ่านแล้ว 689  ครั้ง   อ่านต่อ 
ประกาศผลการสอบลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศผลการสอบลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเภสัชกร นักกายภาพบำบัด และเจ้าพนักงานธุรการ
อ่านแล้ว 293  ครั้ง   อ่านต่อ 
วันโรคพิษสุนัขบ้าโลก

อ่านแล้ว 207  ครั้ง   อ่านต่อ 
โรงพยาบาลสังขะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเภสัชกร

อ่านแล้ว 3316  ครั้ง   อ่านต่อ 
โรงพยาบาลสังขะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

อ่านแล้ว 326  ครั้ง   อ่านต่อ 
10 กันยายน วันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก

อ่านแล้ว 244  ครั้ง   อ่านต่อ 
ข่าวสารสุขภาพโรงพยาบาลสังขะประจำเดือนเดือนกันยายน 2559

อ่านแล้ว 275  ครั้ง   อ่านต่อ 
โรงพยาบาลสังขะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักกายภาพบำบัด

อ่านแล้ว 273  ครั้ง   อ่านต่อ 
โครงการซ้อมแผนอัคคีภัยโรงพยาบาลสังขะ ประจำปี 2559

อ่านแล้ว 332  ครั้ง   อ่านต่อ 
กิจกรรมถอดบทเรียน โครงการพัฒนาระบบข้อมูล(MIS) อำเภอสังขะ

อ่านแล้ว 298  ครั้ง   อ่านต่อ 
โครงการอบรมทีม SRRT ระดับตำบล คปสอ.สังขะ ประจำปี 2559

อ่านแล้ว 267  ครั้ง   อ่านต่อ 
กิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ รร.บ้านชำสมิง ต.บ้านชบ อ.สังขะ จ.สุรินทร์

อ่านแล้ว 307  ครั้ง   อ่านต่อ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

อ่านแล้ว 424  ครั้ง   อ่านต่อ 
ข่าวสารสุขภาพโรงพยาบาลสังขะประจำเดือนเดือนสิงหาคม 2559
แจ้งประชาสัมพันธ์ข่าวสารสุขภาพโรงพยาบาลสังขะประจำเดือนเดือนสิงหาคม 2559
อ่านแล้ว 403  ครั้ง   อ่านต่อ 
โครงการเพิ่มศักยภาพเครือข่ายการดูแลกลุ่มเด็กและสตรีที่ถูกกระทำรุนแรง
งานสุขภาพจิต โรงพยาบาลสังขะ จัดอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพเครือข่ายการดูแลกลุ่มเด็กและสตรีที่ถูกกระทำรุนแรง
อ่านแล้ว 334  ครั้ง   อ่านต่อ 
รับการประเมินมาตรฐานการผลิตยาสมุนไพร
งานผลิตสมุนไพร โรงพยาบาลสังขะรับการประเมินการผลิตยาสมุนไพรตามมาตรฐาน WHO GMP
อ่านแล้ว 581  ครั้ง   อ่านต่อ 
ประชุมทบทวนยุทธศาสตร์องค์กร
ศูนย์คุณภาพโรงพยาบาลสังขะจัดประชุมทบทวนการพัฒนายุทธศาสตร์องค์กร
อ่านแล้ว 295  ครั้ง   อ่านต่อ 
รับประเมินผลการปฏิบัติราชการรอบที่2
คปสอ.สังขะ รับประเมินผลการปฏิบัติราชการรอบที่ 2 จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
อ่านแล้ว 239  ครั้ง   อ่านต่อ 
โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรสั่งจ่ายยาสมุนไพร
งานแพทย์แผนไทย ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชนโรงพยาบาลสังขะจัดอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรสั่งจ่ายยาสมุนไพร
อ่านแล้ว 367  ครั้ง   อ่านต่อ 
โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่โรงพยาบาลสังขะ ประจำปี 2559

อ่านแล้ว 387  ครั้ง   อ่านต่อ 
กิจกรรมทำบัญตักบาตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชาประจำปี 2559

อ่านแล้ว 358  ครั้ง   อ่านต่อ 
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านจิตเวชจากโรงพยาบาลสวนสราญรมย์

อ่านแล้ว 344  ครั้ง   อ่านต่อ 
อบรมระเบียบวินัยข้าราชการและลูกจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559

อ่านแล้ว 306  ครั้ง   อ่านต่อ 
ประกาศสอบราคาเช่าครุภัณฑ์การแพทย์
ระบบจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ระบบดิจิตอล พร้อมเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล และซอฟต์แวร์ตกแต่งภาพ จำนวน 1 ระบบ
อ่านแล้ว 342  ครั้ง   อ่านต่อ 
ประชุมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผน 331 คปสอ.สังขะ

อ่านแล้ว 365  ครั้ง   อ่านต่อ 
รับการประเมินศูนย์บริการสุขภาพดีเด่น ระดับเขต จาก สคร.9 นครราชสีมา

อ่านแล้ว 374  ครั้ง   อ่านต่อ 
โครงการอาสาสมัครฟื้นฟูผู้ป่วยเรื้อรังในชุมชน

อ่านแล้ว 335  ครั้ง   อ่านต่อ 
ประชุมทบทวนยุทธศาสตร์องค์กร และเตรียมความพร้อมHA

อ่านแล้ว 396  ครั้ง   อ่านต่อ 
วันต่อต้านยาเสพติด

อ่านแล้ว 335  ครั้ง   อ่านต่อ 
โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ

อ่านแล้ว 400  ครั้ง   อ่านต่อ 
อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้ป่วย CAPD

อ่านแล้ว 299  ครั้ง   อ่านต่อ 
โครงการเตือนภัยโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคหลอดเลือดสมอง

อ่านแล้ว 290  ครั้ง   อ่านต่อ 
โครงการเติมรัก เติมพลังใจ สานสายใยน้องพี่ ประจำปี 2559

อ่านแล้ว 255  ครั้ง   อ่านต่อ 
15 มิถุนายน วันไข้เลือดออกอาเซียน

อ่านแล้ว 337  ครั้ง   อ่านต่อ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนายช่างเทคนิค

อ่านแล้ว 434  ครั้ง   อ่านต่อ 
โครงการอบรม MT เพศศึกษา ประจำปี 2559

อ่านแล้ว 353  ครั้ง   อ่านต่อ 
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบงานโภชนาการ เด็กปฐมวัยและระบบรายงานเด็กพิการกำเนิดแบบมีพี่เลี้ยง ประจำปีงบประมาณ2559

อ่านแล้ว 347  ครั้ง   อ่านต่อ 
รับการนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานศูนย์ดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง

อ่านแล้ว 369  ครั้ง   อ่านต่อ 
รับสมัครบุคคลคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

อ่านแล้ว 479  ครั้ง   อ่านต่อ 
โรงพยาบาลสังขะจัดโครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ

อ่านแล้ว 443  ครั้ง   อ่านต่อ 
วันอัมพฤกษ์ อัมพาตโลก
ภาวะความดันโลหิตสูงภัยเงียบ ที่เสี่ยงต่อการเป็นโรค
อ่านแล้ว 346  ครั้ง   อ่านต่อ 
ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวโรงพยาบาลสังขะ

อ่านแล้ว 595  ครั้ง   อ่านต่อ 
ประวัติวันวิสาขบูชาและความสำคัญของ วันวิสาขบูชา

อ่านแล้ว 405  ครั้ง   อ่านต่อ 
โครงการผ่าตัดต้อกระจกเคลื่อนที่ เฉลิมพระเกียรติ

อ่านแล้ว 473  ครั้ง   อ่านต่อ 
โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

อ่านแล้ว 430  ครั้ง   อ่านต่อ 
โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

อ่านแล้ว 399  ครั้ง   อ่านต่อ 
ข่าวสารสุขภาพโรงพยาบาลสังขะประจำเดือน พฤษภาคม 2559

อ่านแล้ว 476  ครั้ง   อ่านต่อ 
เตือน อันตราย ไม่ล้างแอร์นาน ๆ หวั่นเสี่ยงปอดอักเสบ

อ่านแล้ว 269  ครั้ง   อ่านต่อ 
วันคุ้มครองผู้บริโภคไทย

อ่านแล้ว 255  ครั้ง   อ่านต่อ 
กิจกรรมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) "มาตรการองค์กรเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน:สวมหมวกนิรภัย 100%

อ่านแล้ว 313  ครั้ง   อ่านต่อ 
วันคุ้มครองโลก Earth Day

อ่านแล้ว 634  ครั้ง   อ่านต่อ 
โรงพยาบาลสังขะประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวจำนวน 3 ตำแหน่ง

อ่านแล้ว 918  ครั้ง   อ่านต่อ 
สธ.เตือนระวังแมลงมีพิษ 4 กลุ่มอันตรายถึงขั้นทำให้หายใจไม่สะดวกหรือช็อค

อ่านแล้ว 466  ครั้ง   อ่านต่อ 
โครงการ"PEA ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต ๘.๔ ล้านซีซี

อ่านแล้ว 261  ครั้ง   อ่านต่อ 
โรงพยาบาลสังขะรับการประเมินพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ประจำปี 2559

อ่านแล้ว 313  ครั้ง   อ่านต่อ 
ข้อมูลการพัฒนาบุคลากรแต่ละหน่วยงานประจำปี2559

อ่านแล้ว 262  ครั้ง   อ่านต่อ 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

อ่านแล้ว 337  ครั้ง   อ่านต่อ 
ข่าวสารสุขภาพโรงพยาบาลสังขะเดือนเมษายน 2559

อ่านแล้ว 559  ครั้ง   อ่านต่อ 
กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์โรงพยาบาลสังขะประจำปี 2559

อ่านแล้ว 205  ครั้ง   อ่านต่อ 
สงกรานต์วิถีไทย ปลอดเหล้า ปลอดภัย ใช้น้ำน้อย

อ่านแล้ว 226  ครั้ง   อ่านต่อ 
เชิญร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์ "สืบสานประเพณีสงกรานต์ ส้มตำลีลาท้าร้อน ปะทะ กีฬามหาสนุก

อ่านแล้ว 226  ครั้ง   อ่านต่อ 
วันอนามัยโลก 7 เมษายน World Health Organization

อ่านแล้ว 260  ครั้ง   อ่านต่อ 
โครงการซ้อมแผนเตรียมรับอุบัตืเหตุหมู่ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2559

อ่านแล้ว 273  ครั้ง   อ่านต่อ 
กิจกรรมรณรงค์ล้างส้วม"ส้วมสะอาดน่าใช้ ปลอดภัย ปลอดโรค" โรงพยาบาลสังขะ ประจำปี 2559

อ่านแล้ว 302  ครั้ง   อ่านต่อ 
กิจกรรมรณรงค์ล้างส้วม
รณรงค์ส้วมสะอาดน่าใช้ ปลอดภัย ปลอดโรค
อ่านแล้ว 294  ครั้ง   อ่านต่อ 
ประชุมเชิงปฏิบัติการสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น(แนวทางการพัฒนาคลินิกกระตุ้นพัฒนาการเด็ก)

อ่านแล้ว 301  ครั้ง   อ่านต่อ 
กิจกรรมวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติและงานรณรงค์สังขะเมืองคนดี ขับขี่ปลอดภัย
นายอำเภอสังขะเป็นประธานเปิดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติและร่วมรณรงค์สังขะเมืองคนดี ขับขี่ปลอดภัย ใส่หมวกกันน็อค 100%
อ่านแล้ว 321  ครั้ง   อ่านต่อ 
ประชุมคณะกรรมการอนามัยแม่และเด็กสัญจร (MCH BOARD) ระดับโซน
โรงพยาบาลสังขะร่วมกับโรงพยาบาลสุรินทร์จัดประชุมคณะกรรมการอนามัยแม่และเด็กสัญจร (MCH BOARD) ระดับโซน
อ่านแล้ว 283  ครั้ง   อ่านต่อ 
ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องกระตุกหัวใจ
ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องกระตุกหัวใจ จำนวน 3 เครื่อง
อ่านแล้ว 273  ครั้ง   อ่านต่อ 
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูงชนิดสี 2 หัวตรวจ
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูงชนิดสี 2 หัวตรวจ จำนวน 1 เครื่อง
อ่านแล้ว 287  ครั้ง   อ่านต่อ 
ประชุมผู้ดูแลผู้ป่วยโรคไต(วันไตโลก2559)

อ่านแล้ว 450  ครั้ง   อ่านต่อ 
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานงานอำนวยการความปลอดภัยทางถนน

อ่านแล้ว 340  ครั้ง   อ่านต่อ 
วันวัณโรคสากล ประจำปี 2559 (World TB Day 2016)

อ่านแล้ว 221  ครั้ง   อ่านต่อ 
กิจกรรมวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ

อ่านแล้ว 257  ครั้ง   อ่านต่อ 
แอพพลิเคชั่นพิชิตยุงลาย

อ่านแล้ว 226  ครั้ง   อ่านต่อ 
23 โรคติดต่ออันตรายที่ต้องแจ้งความ

อ่านแล้ว 733  ครั้ง   อ่านต่อ 
6 โรคในฤดูร้อน ที่ป้องกันได้

อ่านแล้ว 413  ครั้ง   อ่านต่อ 
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์

อ่านแล้ว 246  ครั้ง   อ่านต่อ 
โรงพยาบาลสังขะรับการประเมินดำเนินงานโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (Sexual Transmitted Infection)

อ่านแล้ว 283  ครั้ง   อ่านต่อ 
สัปดาห์วันไตโลก ประจำปี 2559

อ่านแล้ว 5  ครั้ง   อ่านต่อ 
ข่าวสารสุขภาพโรงพยาบาลสังขะประจำเดือนมีนาคม 2559

อ่านแล้ว 291  ครั้ง   อ่านต่อ 
โครงการนิเทศติดตาม กำกับ ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขระดับอำเภอ ประจำปี ๒๕๕๙

อ่านแล้ว 434  ครั้ง   อ่านต่อ 
โครงการโรงพยาบาลต้นแบบคนดี บอกรัก ขับขี่ปลอดภัย

อ่านแล้ว 276  ครั้ง   อ่านต่อ 
คณะกรรมการสมาธิบำบัดร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสังขะร่วมกันจัดกิจกรรมทำบุญใส่บาตรเนื่องในวันวันมาฆบูชา

อ่านแล้ว 284  ครั้ง   อ่านต่อ 
โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ
โรงพยาบาลสังขะจัดอบรม อสม.ต้นแบบ กับโครงการผู้ดูแลผู้สูงอายุ
อ่านแล้ว 344  ครั้ง   อ่านต่อ 
เอกสารตัวชี้วัดในการปฏิบัติงานเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานทางด้านสาธารณสุข จังหวัดสุรินทร์ ปี 2559

อ่านแล้ว 268  ครั้ง   อ่านต่อ 
ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนตัวชี้วัดประจำปี 2559

อ่านแล้ว 345  ครั้ง   อ่านต่อ 
โครงการรณรงค์สัปดาห์ราชประชาสมาสัยและค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่

อ่านแล้ว 285  ครั้ง   อ่านต่อ 
ติดตามอาการผู้ป่วยต้อกระจก

อ่านแล้ว 413  ครั้ง   อ่านต่อ 
อบรมการใช้โปรแกรม THAI REFER

อ่านแล้ว 424  ครั้ง   อ่านต่อ 
ข่าวสารสุขภาพโรงพยาบาลสังขะ
ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2559
อ่านแล้ว 420  ครั้ง   อ่านต่อ 
ประชุมการป้องกันการจมน้ำในเด็ก
นายอำเภอสังขะเป็นประธานประชุมทีมผู้ก่อการดีป้องกันการจมน้ำในเด็ก
อ่านแล้ว 338  ครั้ง   อ่านต่อ 
ออกหน่วยค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อน
รณรงค์สัปดาห์ราชประชาสมาสัยค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่
อ่านแล้ว 316  ครั้ง   อ่านต่อ 
ออกหน่วยอำเภอยิ้มเคลื่อนที่
ออกหน่วยอำเภอยิ้มเคลื่อนที่โรงเรียนบ้านโดง อำเภอสังขะ
อ่านแล้ว 294  ครั้ง   อ่านต่อ 
งานกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์
บรรยากาศงานกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ 2559 เมืองช้างเกมส์
อ่านแล้ว 394  ครั้ง   อ่านต่อ 
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

อ่านแล้ว 492  ครั้ง   อ่านต่อ 
โครงการผ่าตัดต้อกระจกเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ

อ่านแล้ว 300  ครั้ง   อ่านต่อ 
กิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติดหน่วยงานราชการอำเภอสังขะ

อ่านแล้ว 316  ครั้ง   อ่านต่อ 
งานประชุม อสม.และงานปีใหม่ อสม.2559

อ่านแล้ว 317  ครั้ง   อ่านต่อ 
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การรณรงค์สังขะปลอดโฟม ลดโลกร้อน เพื่อสิ่งแวดล้อม

อ่านแล้ว 379  ครั้ง   อ่านต่อ 
ประชุมสรุปการปฏิบัติงานคณะกรรมการ ศปถ.สังขะ
สรุปการปฏิบัติงานคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอสังขะ ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559
อ่านแล้ว 400  ครั้ง   อ่านต่อ 
ประชุมคณะกรรมการผู้ประสานงานสาธารณสุขอำเภอสังขะ

อ่านแล้ว 277  ครั้ง   อ่านต่อ 
กิจกรรมวันเด็กโรงพยาบาลสังขะ ประจำปี2559

อ่านแล้ว 385  ครั้ง   อ่านต่อ 
วันเด็กแห่งชาติ
คำขวัญวันเด็กแห่งชาตประจำปี 2559
อ่านแล้ว 751  ครั้ง   อ่านต่อ 
อบรม รปภ.
โครงการอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัย
อ่านแล้ว 342  ครั้ง   อ่านต่อ 
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ออกหน่วยลงพื้นที่
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ออกหน่วยลงพื้นที่ ต.เทพรักษา
อ่านแล้ว 362  ครั้ง   อ่านต่อ 
ตรวจเยี่ยมด่านช่วงเทศกาลปีใหม่
คณะทีมจาก สคร.9 นครราชสีมา ตรวจเยี่ยมด่านช่วงเทศกาลปีใหม่
อ่านแล้ว 274  ครั้ง   อ่านต่อ 
เยี่ยมด่านชุมชน
เยี่ยมด่านชุมชน ในโครงการป้องกันและรถอุบัติเหตุทางถนน
อ่านแล้ว 513  ครั้ง   อ่านต่อ 
อบรม Dataenter สสจ.สุรินทร์
สสจ.สุรินทร์จัดอบรมการใช้โปรแกรม Datacenter Admin สสจ.สุรินทร์
อ่านแล้ว 343  ครั้ง   อ่านต่อ 
พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติและวันปีใหม่
คณะกรรมการสมาธิบำบัดจัดกิจกรรมตักบาตรเนื่อในวันพ่อแห่งชาติและวันปีใหม่
อ่านแล้ว 256  ครั้ง   อ่านต่อ 
งานกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์โซนสีฟ้า
งานกีฬาวสาธารณสุขสัมพันธ์โซนสีฟ้า ประจำปี 2559
อ่านแล้ว 319  ครั้ง   อ่านต่อ 
สูจิบัตร การแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์โซนสีฟ้า
สูจิบัตร การแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์โซนสีฟ้า ประจำปี 2559
อ่านแล้ว 342  ครั้ง   อ่านต่อ 
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการความปลอดภัยทางถนน
อำเภอสังขะประชุมคณะกรรมการอำนวยการความปลอดภัยทางถนนซ้อมแผนเตรียมรับอุบัติเหตุปีใหม่2559
อ่านแล้ว 295  ครั้ง   อ่านต่อ 
พิธีบำเพ็ญพระกุศลพระศพสมเด็จพระญาณสังวร

อ่านแล้ว 315  ครั้ง   อ่านต่อ 
สธ.ห่วงโรคปอดบวมในกลุ่มเด็กเล็ก และผู้สูงอายุ
กระทรวงสาธารณสุข ห่วงโรคปอดบวมในกลุ่มเด็กเล็ก และผู้สูงอายุ พบป่วยรวมกันกว่า 1.2 แสนคน
อ่านแล้ว 668  ครั้ง   อ่านต่อ 
ประกาศรับสมัครงาน
โรงพยาบาลสังขะรับสมัครพนักงานรักษาความปลอดภัย
อ่านแล้ว 324  ครั้ง   อ่านต่อ 
กิจกรรม "ฺBIKE FOR DAD" ปั่นเพื่อพ่อ
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสังขะร่วมกิจกรรม "ฺBIKE FOR DAD" ปั่นเพื่อพ่อ
อ่านแล้ว 293  ครั้ง   อ่านต่อ 
โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่
โรงพยาบาลสังขะร่วมออกหน่วยบริการโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่
อ่านแล้ว 302  ครั้ง   อ่านต่อ 
วันรัฐธรรมนูญ
10 ธันวาคม วันรัฐธรรมนูญ
อ่านแล้ว 254  ครั้ง   อ่านต่อ 
ร่วมงานวันพ่อแห่งชาติ
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสังขะร่วมงานวันพ่อแห่งชาติ
อ่านแล้ว 347  ครั้ง   อ่านต่อ 
ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป
ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป MV
อ่านแล้ว 248  ครั้ง   อ่านต่อ 
วันสิ่งแวดล้อมไทย
วันสิ่งแวดล้อมไทย ตรงกับวันที่ 4 ธันวาคมของทุกปี
อ่านแล้ว 247  ครั้ง   อ่านต่อ 
วันต้านเอดส์โลก วันเอดส์โลก
องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้กำหนดเอา วันที่ 1 ธันวาคม ของทุกปีเป็น?วันโลกต้านเอดส์?
อ่านแล้ว 247  ครั้ง   อ่านต่อ 
สธ.เฝ้าระวังไข้หวัดนก
สธ.เฝ้าระวังไข้หวัดนก หลังพบสัตว์ปีกสงสัยติดเชื้อที่ประเทศเพื่อนบ้าน
อ่านแล้ว 241  ครั้ง   อ่านต่อ 
วันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข
รมว.สธ. นำชาวสาธารณสุขถวายสักการะกรมพระยาชัยนาทนเรนทร เนื่องในวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข ครบรอบ 97 ปี
อ่านแล้ว 277  ครั้ง   อ่านต่อ 
กิจกรรมวันลอยกระทง2558
กิจกรรมวันลอยกระทงโรงพยาบาลสังขะ สืบสานวัฒนธรรมไทย รวมใจวันลอยกระทง ประจำปี 2558
อ่านแล้ว 48  ครั้ง   อ่านต่อ 
ขอเชิญร่วมงานวันลอยกระทง
สืบสานวัฒนธรรมไทย รวมใจวันลอยกระทง
อ่านแล้ว 251  ครั้ง   อ่านต่อ 
วันลอยกระทง 2558
วันลอยกระทง 2558 ประวัติวันลอยกระทง
อ่านแล้ว 251  ครั้ง   อ่านต่อ 
สธ.ชวนคนไทยลอยกระทงอย่างมีความสุข
สธ.ชวนคนไทยลอยกระทงอย่างมีความสุข ปลอดภัยจากการจมน้ำและการบาดเจ็บ
อ่านแล้ว 502  ครั้ง   อ่านต่อ 
3 วิธี ลดหวาน ห่างไกลโรค
รสหวานมากเกินไปย่อมส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
อ่านแล้ว 324  ครั้ง   อ่านต่อ 
กินอยู่รู้ทัน ป้องกัน เบาหวาน
เบาหวานเป็นกลุ่มอาการที่เกิดจากความผิดปกติของร่างกาย
อ่านแล้ว 293  ครั้ง   อ่านต่อ 
รพ.สังขะ ทำบุญถวายอาหารเพลพระสงฆ์ เปิดตึก 7 ชั้น
ณ บริเวณ ชั้น 2 ตึกใหม่
อ่านแล้ว 525  ครั้ง   อ่านต่อ 
ชวนคนไทยฝึกสติ เปลี่ยนเป็นคนใหม่
สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2558
อ่านแล้ว 312  ครั้ง   อ่านต่อ 
สมาคมกีฬาคนพิการจังหวัดร้อยเอ็ด
ขอรับการสนันสนุนงบประมาณโครงการแข่งขันกีฬาคนพิการและผู้สูงอายุเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 2
อ่านแล้ว 307  ครั้ง   อ่านต่อ 
คณะพยาบาล ม.ขอนแก่น
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน ประจำปี 2558
อ่านแล้ว 295  ครั้ง   อ่านต่อ 
แพทยสภา
ขอส่งมอบ คำประกาศสิทธิและข้อพึงปฏิบัติของผู้ป่วย
อ่านแล้ว 274  ครั้ง   อ่านต่อ 
เข็มที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
อ่านแล้ว 299  ครั้ง   อ่านต่อ 
4 เทคนิค เลิกเหล้าหลังออกพรรษา
4 เทคนิค เลิกเหล้าหลังออกพรรษา
อ่านแล้ว 367  ครั้ง   อ่านต่อ 
สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ
วันที่ 1 - 7 พฤศจิกายนนี้ เป็นสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ
อ่านแล้ว 607  ครั้ง   อ่านต่อ 
การจัดพิธีถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระปิยมหาราช
เนื่องในวันปิยมหาราช
อ่านแล้ว 310  ครั้ง   อ่านต่อ 
ขอเชิญร่วมพิธีเปิดอาคาร 7 ชั้น โรงพยาบาลสังขะ
ในวันศุกร์ ที่ 6 พฤศจิกายน 2558
อ่านแล้ว 269  ครั้ง   อ่านต่อ 
๒๑ ตุลาคม วันพยาบาลแห่งชาติ
วันที่ 21 ตุลาคม เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
อ่านแล้ว 290  ครั้ง   อ่านต่อ 
กินอาหารเผ็ด ร้อน ขม สู้ฤดูปลายฝนต้นหนาว
แนะนำประชาชนกินอาหารตามช่วงฤดูกาล โดยเฉพาะปลายฤดูฝนต้นฤดูหนาว
อ่านแล้ว 261  ครั้ง   อ่านต่อ 
กินคลีนแบบไทยๆ ลดหวานมันเค็ม เน้นผักสด
นักโภชนาการแนะอาหารคลีนไทยๆ ลดหวานมันเค็ม - กินผักสด
อ่านแล้ว 314  ครั้ง   อ่านต่อ 
ม.มหิดล เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2559
อ่านแล้ว 245  ครั้ง   อ่านต่อ 
ร.ร.สุดารัตน์การแพทย์แผนไทย
จัดอบรมหลักสูตรเวชปฏิบัติ
อ่านแล้ว 242  ครั้ง   อ่านต่อ 
แนะ `กินเห็ด` ทดแทนโปรตีน
แนะนำให้กินเห็ดเพราะมีโปรตีนเทียบเท่ากับเนื้อสัตว์
อ่านแล้ว 297  ครั้ง   อ่านต่อ 
กีฬาสีสัมพันธ์ รพ.สังขะ-สสอ.สังขะ
สุขภาพดีวันแม่ถึงวันพ่อ
อ่านแล้ว 364  ครั้ง   อ่านต่อ 
ระวังปอดอักเสบในเด็ก
ระวังปอดอักเสบในเด็ก แนะผู้ปกครองดูแลอย่างใกล้ชิด
อ่านแล้ว 255  ครั้ง   อ่านต่อ 
สธ.เตือน ปชช.พื้นที่น้ำท่วม ระวังโรคฉี่หนู แนะวิธีหากเลี่ยงไม่ได้
ระวังโรคฉี่หนู แนะวิธีหากเลี่ยงไม่ได้
อ่านแล้ว 314  ครั้ง   อ่านต่อ 
กิจกรรมรณรงค์ไข้เลือดออก อำเภอสังขะ
รพ.สต. โคกชัย ต.ตาคง อ.สังขะ
อ่านแล้ว 320  ครั้ง   อ่านต่อ 
แนะเคล็ดลับเตรียมความพร้อม รับมือวัยสูงอายุ
ระเทศใดที่มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป เกินร้อยละ10 หรืออายุ 65 ปีขึ้นไปเกินร้อยละ 7 ของประชากรทั้งประเทศ
อ่านแล้ว 327  ครั้ง   อ่านต่อ 
วัยเกษียณเสี่ยงซึมเศร้า เหงา เครียด
สธ.ห่วงคนวัยเกษียณปรับตัวไม่ทัน มีเวลาว่าง...
อ่านแล้ว 180  ครั้ง   อ่านต่อ 
ลดน้ำตาล แล้วหันมาบริโภคผลไม้ตามฤดูกาล
ในการจัดอาหารว่างของการจัดประชุม
อ่านแล้ว 373  ครั้ง   อ่านต่อ 
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
เรื่องการย้ายของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
อ่านแล้ว 403  ครั้ง   อ่านต่อ 
งานขับเคลื่อนร่างพระราชบัญญัติควบคุมการผลิตยาสูบ พ.ศ..... ในระดับจังหวัด
กระทรวงสาธารณสุขจึงขอให้
อ่านแล้ว 370  ครั้ง   อ่านต่อ 
6C ที่พ่อแม่ควรรู้ ก่อนลูกถูกสื่อออนไลน์ครอบงำ
ให้ข้อมูลเรื่อง 6C ที่พ่อแม่ควรรู้
อ่านแล้ว 102  ครั้ง   อ่านต่อ 
สร้างหน่วยผ่าตัดตาต้อกระจกเคลื่อนที่
โครงการ ?สาธารณสุขรวมใจ มอบโลกสดใส เทิดไท้องค์ราชัน?
อ่านแล้ว 402  ครั้ง   อ่านต่อ 
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
อ่านแล้ว 467  ครั้ง   อ่านต่อ 
5 อาหารสำคัญ...แม่ตั้งครรภ์ควรรู้
ต้องกินให้มากๆ เพราะลูกในท้องหิว
อ่านแล้ว 428  ครั้ง   อ่านต่อ 
เลือกกินง่ายๆ ห่างไกลอ้วน
วันนี้เราจึงมีวิธีการเลือกกินอาหารที่สามารถทำได้ง่ายๆ ในชีวิตประจำวัน
อ่านแล้ว 363  ครั้ง   อ่านต่อ 
รพ.สังขะ รับคณะผู้ตรวจสอบบัญชี(Auditor) ระดับเขต
14-15 กันยายน 2558 ณ โรงพยาบาลสังขะ
อ่านแล้ว 403  ครั้ง   อ่านต่อ 
10 กันยายน 58 ตามรอยไข้เลือดออก
นำทีมโดยท่านรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
อ่านแล้ว 312  ครั้ง   อ่านต่อ 
มาตรฐานข้อมูล 43 แฟ้ม
ความรู้ความเข้าใจในโครงสร้างมาตรฐานข้อมูล 43 แฟ้ม
อ่านแล้ว 243  ครั้ง   อ่านต่อ 
รพ.สังขะ จัดโครงการพัฒนาระบบบริการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อนทางไต
ปี 2558 (เครือข่ายสังขะ-บัวเชด-ศรีณรงค์)
อ่านแล้ว 457  ครั้ง   อ่านต่อ 
แนะนำในการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคฉี่หนู
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-22 สิงหาคม 2558 พบผู้ป่วยโรคฉี่หนูทั่วประเทศ จำนวน 945 ราย
อ่านแล้ว 774  ครั้ง   อ่านต่อ 
นอนยังไงให้ถูกท่าแถมสุขภาพดี
คนเราควรนอนพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อสุขภาพที่ดี
อ่านแล้ว 314  ครั้ง   อ่านต่อ 
รัก โลภ โกรธ หลง
หนทางในการดับความรัก โลภ โกรธ หลง พระอาจารย์ภาณุ จิตตฑฺนโต วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก
อ่านแล้ว 261  ครั้ง   อ่านต่อ 
หนุนเด็กไทยลดบริโภคหวาน มัน เค็ม
อย. วิจัยจัดแผนกิจกรรมเรียนรู้การบริโภคอาหารปลอดภัยให้ นร. ม.1
อ่านแล้ว 32  ครั้ง   อ่านต่อ 
6 เรื่องน่ารู้ ก่อนตรวจสุขภาพ
ไม่ทราบว่าทำไมต้องตรวจ ตรวจแล้วได้อะไร
อ่านแล้ว 267  ครั้ง   อ่านต่อ 
รพ.สังขะ รับประเมินโครงการคลินิกทันตกรรมคุณภาพ
โดยคณะกรรมการจากทันแพทยสภา
อ่านแล้ว 458  ครั้ง   อ่านต่อ 
ประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้สูงอายุอำเภอสังขะ
อบต.บ้านจารย์ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
อ่านแล้ว 327  ครั้ง   อ่านต่อ 
โรงพยาบาลสังขะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 28 อัตรา
โรงพยาบาลสังขะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 28 อัตรา
อ่านแล้ว 723  ครั้ง   อ่านต่อ 
การทำประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
สำหรับผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
อ่านแล้ว 362  ครั้ง   อ่านต่อ 
ขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์
หมู่บ้านรักษาศีล 5
อ่านแล้ว 257  ครั้ง   อ่านต่อ 
แจ้งแนวทางการพูดคุยเพื่อใช้ในการชี้แจงและสร้างความเข้าใจแก่ชาวต่างชาติในโอกาสต่างๆ
เพื่อเผยแพร่ภาพลักษณ์ของประเทศไทย
อ่านแล้ว 304  ครั้ง   อ่านต่อ 
โรคฉี่หนู
โรคร้ายที่มากับน้ำท่วม (Leptospirosis)
อ่านแล้ว 260  ครั้ง   อ่านต่อ 
สร้างภูมิคุ้มกันลูกน้อยด้วย นมแม่
นมแม่ เปรียบเสมือน วัคซีนหยดแรก ของลูกน้อย เนื่องจากน้ำนมของแม่ในช่วงแรกหลังคลอด
อ่านแล้ว 361  ครั้ง   อ่านต่อ 
แบบสำรวจครุภัณฑ์
ประจำปีงบประมาณ 2559
อ่านแล้ว 265  ครั้ง   อ่านต่อ 
ปั่นเพื่อแม่ (BIKE FOR MUM)
อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
อ่านแล้ว 61  ครั้ง   อ่านต่อ 
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ รพ.สังขะ
ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และร่วมถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ
อ่านแล้ว 490  ครั้ง   อ่านต่อ 
กอดลูกเพิ่ม "อีคิว" ป้องกันเจ็บป่วย
เด็กอยู่กับครอบครัว แต่ยังเสี่ยงพัฒนาการล่าช้า
อ่านแล้ว 272  ครั้ง   อ่านต่อ 
ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทูลเกล้าฯถวายเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิ พอ.สว.
จึงขอประชาสัมพันธ์ผู้มีจิตศรัทธาทูลเกล้าฯถวายเงินเพื่อสมทบทุน
อ่านแล้ว 271  ครั้ง   อ่านต่อ 
ชมรมผู้สูงอายุอำเภอสังขะ ร่วมประชุมประจำปีเพื่อหารือ
กำหนดจัดงานวันผู้สูงอายุอำเภอสังขะ 2558
อ่านแล้ว 260  ครั้ง   อ่านต่อ 
แบบประเมินตัวชี้วัด ปี 2558
KPI2558
อ่านแล้ว 263  ครั้ง   อ่านต่อ 
การฟื้นฟูความรู้ด้านการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล 100 %
โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล (Nosocomial infection, NI) นับเป็นปัญหาสำคัญอันหนึ่ง
อ่านแล้ว 356  ครั้ง   อ่านต่อ 
ชวนประชาชน ลด ละ เลิก เหล้าครบพรรษา
กรมสุขภาพจิต เผย สุรา ทำป่วยจิต ครอบครัวรุนแรง
อ่านแล้ว 274  ครั้ง   อ่านต่อ 
ขอความร่วมมือในการจัดส่งข้อมูล Unit cost
ขอความร่วมมือในการจัดส่งข้อมูล Unit cost ตามแบบฟอร์ม
อ่านแล้ว 269  ครั้ง   อ่านต่อ 
ไข้เลือดออกระบาด
สธ.เตือนไข้เลือดออกระบาด
อ่านแล้ว 264  ครั้ง   อ่านต่อ 
ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ 9 รูป
อ่านแล้ว 312  ครั้ง   อ่านต่อ 
แพทย์ชี้ผิวหนังอับชื้น เสี่ยงเกิดโรคผิวหนัง
เลี่ยงการเหยียบย่ำน้ำ หรือตากฝน
อ่านแล้ว 367  ครั้ง   อ่านต่อ 
โครงการอบรมเฉพาะทาง
เรื่อง การปฎิบัติช่วยชีวิตขั้นสูง
อ่านแล้ว 328  ครั้ง   อ่านต่อ 
จัดโครงการประกวดหมู่บ้าน/ชุมชน เข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด
ในการประกวดหมู่บ้านเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด
อ่านแล้ว 340  ครั้ง   อ่านต่อ 
ห่วงโรครุมเร้าพระสงฆ์ เหตุฉันอาหารรสจัด
เหตุฉันอาหารรสจัด มีแป้ง ไขมันสูง ขาดการออกกำลังกาย
อ่านแล้ว 324  ครั้ง   อ่านต่อ 
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
เปิดสอนปริญญาตรี ปริญญาโท
อ่านแล้ว 287  ครั้ง   อ่านต่อ 
ม.มหาสารคาม รับสมัครเข้าศึกษาต่อฯ
สาขาโภชนาการและการจัดการความปลอดภัยด้านอาหาร
อ่านแล้ว 282  ครั้ง   อ่านต่อ 
ทำกิจกรรมกับครอบครัวลด อัลไซเมอร์
โรคอัลไซเมอร์ มักพบผู้ป่วยในช่วงอายุ 60-65 ปีขึ้นไป
อ่านแล้ว 269  ครั้ง   อ่านต่อ 
Re-accredit มาตรฐานงานสุขศึกษา
การประเมินครั้งที่ 2 โรงพยาบาลสังขะ จังหวัดสุรินทร์
อ่านแล้ว 317  ครั้ง   อ่านต่อ 
ระวังเห็ดพิษ แนะ เลี่ยงเก็บเห็ดขณะดอกอ่อน
เตือน ระวังเห็ดพิษหน้าฝน
อ่านแล้ว 271  ครั้ง   อ่านต่อ 
ยินดีต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากจังหวัดอุดรมัชัย ประเทศกัมพูชา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านงานแพทย์แผนไทย
อ่านแล้ว 404  ครั้ง   อ่านต่อ 
4 เรื่องต้องรู้เกี่ยวกับไวรัสเมอร์ส (MERS-CoV)
ไวรัสเมอร์สน่ากลัว แต่ไม่ได้แพร่กระจายง่าย
อ่านแล้ว 464  ครั้ง   อ่านต่อ 
โครงการฝึกอบรมการป้องกันสาธารณภัย คปสอ.สังขะ ปี 2558
ซ้อมแผนอัคคีภีย คปสอ.สังขะ
อ่านแล้ว 494  ครั้ง   อ่านต่อ 
ชวนคนไทยตักบาตรด้วยเมนูสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข เผยพระสงฆ์ร้อยละ 55
อ่านแล้ว 447  ครั้ง   อ่านต่อ 
`บุหรี่`
ตัวการสำคัญ โรคมะเร็งปอด
อ่านแล้ว 428  ครั้ง   อ่านต่อ 
ประกาศรับสมัคร พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานเปล พนักงานประจำตึก
ประกาศรับสมัครพนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานเปล พนักงานประจำตึก จำนวน 7 อัตรา
อ่านแล้ว 696  ครั้ง   อ่านต่อ 
เตือนกินเห็ดป่าไม่รู้จัก อาจถึงตายได้
เตือนประชาชนว่า ห้ามทานเห็ดป่าที่ไม่รู้จัก
อ่านแล้ว 279  ครั้ง   อ่านต่อ 
โครงการฝึกกการป้องและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรองรับเหตุการณ์อัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้น
อ่านแล้ว 516  ครั้ง   อ่านต่อ 
วัยทำงานเสี่ยง
?หมอนรองกระดูกเสื่อม?
อ่านแล้ว 302  ครั้ง   อ่านต่อ 
ห่วงเปิดเทอม
"โรคมือเท้าปาก" เสี่ยงระบาดเด็กเล็ก
อ่านแล้ว 510  ครั้ง   อ่านต่อ 
แนะทำความสะอาดโรงอาหารรับเปิดเทอม

อ่านแล้ว 399  ครั้ง   อ่านต่อ 
เตือนซดเหล้า
หน้าร้อนเสี่ยงอันตราย
อ่านแล้ว 273  ครั้ง   อ่านต่อ 
ข่าวสุขภาพหน้าฝน
เตือนงดเล่นมือถือขณะฝนตก ป้องกันโดนฟ้าผ่า
อ่านแล้ว 264  ครั้ง   อ่านต่อ 
ข่าวสุขภาพหน้าร้อน
แนะนำผู้สูงอายุดื่มน้ำเพียงพออย่างเหมาะสม อย่างน้อยวันละ 8 แก้ว เลี่ยงปัญหาสุขภาพช่วงหน้าร้อน
อ่านแล้ว 256  ครั้ง   อ่านต่อ 
อย. เตือนฤดูร้อน ระวังบริโภคน้ำ-น้ำแข็ง-ไอศกรีม เสี่ยงท้องร่วง
เตือนภัยสุขภาพช่วงหน้าร้อน
อ่านแล้ว 282  ครั้ง   อ่านต่อ 
คปสอ.สังขะ รับใบประกาศ
รับรองผ่านเกณฑ์มาตรฐานสุขศึกษา จำนวน 6 แห่ง
อ่านแล้ว 397  ครั้ง   อ่านต่อ 
วัน อสม.แห่งชาติ ประจำปี 2558
สาธารณสุขเปิดตัวหมอครอบครัว ในวัน อสม.แห่งชาติ ปี 2558
อ่านแล้ว 403  ครั้ง   อ่านต่อ 
ประกาศสอบราคาเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต ปีงบประมาณ 2558
ด้วยจังหวัดสุรินทร์ มีความประสงค์จะสอบราคาเช่าใช้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตประจำปีงบประมาณ 2558
อ่านแล้ว 287  ครั้ง   อ่านต่อ 
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการ ประเภท เรื่องเล่าเร้าพลัง ประจำปีงบประมาณ2558
ประเภทเรื่องเล่าเร้าพลัง
อ่านแล้ว 312  ครั้ง   อ่านต่อ 
เล่นมือถือนานทำจอประสาทตาเสื่อมเร็ว
?แพทย์?เตือนใช้สมาร์ทโฟนเป็นเวลานาน ทำจอประสาท
อ่านแล้ว 289  ครั้ง   อ่านต่อ 
รพ.สังขะ ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการทีมผู้ประสานงาน (FA)
จากโรงพยาบาลสุรินทร์รวมแพทย์ หน้า ธกส.
อ่านแล้ว 420  ครั้ง   อ่านต่อ 
รพ.ศรีณรงค์ ดูงานสถานที่น่าอยู่ น่าทำงาน
(Healthy Work Place) ของโรงพยาบาลสังขะและลงเยี่ยม ณ จุดบริการ
อ่านแล้ว 326  ครั้ง   อ่านต่อ 
รพ.สังขะ รับการตรวจเยี่ยมจากสำนักหลักประกันสุขภาพแห่งชาต เขต 9 นครราชสีมา
เพื่อพิจารณาคัดเลือกศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยงานบริการดีเด่น ระดับเขต ประจำปี 2557
อ่านแล้ว 423  ครั้ง   อ่านต่อ 
อำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ เดือนกุมภาพันธ์ 2558
ณ วัดลันแต้ บ้านลันแต้ ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ
อ่านแล้ว 318  ครั้ง   อ่านต่อ 
โรงพยาบาลสังขะ ยินดีต้อนรับท่านสาธารณสุขนิเทศ
นพ.ยุทธนา พูนพานิช สาธารณสุขนิเทศเขตสุขภาพที่ 9
อ่านแล้ว 653  ครั้ง   อ่านต่อ 
ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ระวังอากาศเย็น เสี่ยงหวัดใหญ่
แนะผู้ป่วยโรคเรื้อรังดูแลร่างกายให้อบอุ่น เลี่ยงพื้นที่มีคนแออัด
อ่านแล้ว 264  ครั้ง   อ่านต่อ 
ประกาศรับสมัครนักวิชาการเงินและบัญชี
ประกาศรับสมัครนักวิชาการเงินและบัญชี
อ่านแล้ว 415  ครั้ง   อ่านต่อ 
`5 กลุ่มเสี่ยง` ปรับพฤติกรรมก่อนเกิดมะเร็ง
รู้ก่อน รู้ทัน ป้องกันได้
อ่านแล้ว 312  ครั้ง   อ่านต่อ 
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ของทุกปี กำหนดให้เป็นวันมะเร็งโลก
พร้อมรณรงค์ให้เกิดความตระหนักถึงความรุนแรงของโรคนี้
อ่านแล้ว 278  ครั้ง   อ่านต่อ 
ตัวอย่างแบบฟอร์มวิจัย(mini research) 2558
แนวคิดการทำงานวิจัยจากงานประจำ
อ่านแล้ว 760  ครั้ง   อ่านต่อ 
แนะหลักปฏิบัติในการขับรถผ่านเส้นทางที่มีหมอกปกคลุมอย่างถูกวิธี
แนะหลักปฏิบัติในการขับรถผ่านเส้นทางที่มีหมอกปกคลุม
อ่านแล้ว 254  ครั้ง   อ่านต่อ 
ไม่ควรกิน`ข้าวโพดกับข้าว`มื้อเดียวกัน
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะประชาชนไม่ควรกินข้าวโพดและข้าวในมื้อเดียวกัน
อ่านแล้ว 268  ครั้ง   อ่านต่อ 
แนะปวดหัวให้รีบหาหมอ เสี่ยงอัมพฤกษ์-อัมพาต
การเวียนศีรษะในผู้สูงวัยเรื่องธรรมดาหรืออันตราย
อ่านแล้ว 306  ครั้ง   อ่านต่อ 
อากาศหนาว ส่งผลต่อผู้สูงอายุ
ห่วงใยสุขภาพ ใส่ใจผู้สูงอายุ
อ่านแล้ว 262  ครั้ง   อ่านต่อ 
หนาวนี้ ดูแลสุขภาพ ห่างไกล โรคปอดบวม
รพ.สังขะ ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพประชาชน
อ่านแล้ว 262  ครั้ง   อ่านต่อ 
แพทย์แผนไทย เผยใช้ ใบยอ ย่างไฟ รักษาอาการปวดโรคเกาต์ได้ดี
สุขภาพดีได้ทุกที่ ทุกเวลา
อ่านแล้ว 286  ครั้ง   อ่านต่อ 
รพ.สังขะ ร่วมประชาสัมพันธ์ โครงการจากมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี
"ร่วมเป็นอีกหนึ่งความห่วงใจถึงผู้ป่วยท่อน้ำดีไปกับเรา"
อ่านแล้ว 279  ครั้ง   อ่านต่อ 
สัปดาห์ราชประชาสมาสัย ปี2558
ณ รพ.สต.สะกาด อ.สังขะ จ.สุรินทร์
อ่านแล้ว 349  ครั้ง   อ่านต่อ 
ประกาศสอบราคาเช่าครุภัณฑ์การแพทย์
จังหวัดสุรินทร์ มีความประสงค์สอบราคาเช่าครุภัณฑ์การแพทย์ รายการระบบจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ สำหรับโรงพยาบาลสังขะ
อ่านแล้ว 357  ครั้ง   อ่านต่อ 
ประกาศสอบราคาเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต
จังหวัดสุรินทร์ มีความประสงค์สอบราคาเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต สำหรับโรงพยาบาลสังขะ
อ่านแล้ว 268  ครั้ง   อ่านต่อ 
ประกันสังคมเคลื่อนที่จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี2558
โครงการประกันสังคมเคลื่อนที่จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี2558
อ่านแล้ว 457  ครั้ง   อ่านต่อ 
รพ.สังขะ จัดโครงการวันเด็ก
คำขวัญวันเด็ก เรียนรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อนาคต
อ่านแล้ว 349  ครั้ง   อ่านต่อ 
12-18 วันราชประชาสมาสัย
ร่วมรณรงค์ค้นหาผู้ป่วยรายใหม่
อ่านแล้ว 279  ครั้ง   อ่านต่อ 
รพ.สังขะ จัดโครงการวันเด็ก
สำหรับเด็กป่วยและญาติที่นอนพักรักษาตัวที่ตึกเด็ก โรงพยาบาลสังขะ
อ่านแล้ว 290  ครั้ง   อ่านต่อ 
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีหม่ 2558
คปสอ.สังขะ จัดงานปีใหม่ ตรีม"มนต์รักลูกทุ่ง"
อ่านแล้ว 19  ครั้ง   อ่านต่อ 
คปสอ.สังขะ โบกธงในการรับมอบการเป็นเจ้าภาพกีฬาโซน (โซนสีฟ้า) อย่างเป็นทางการ ปี2558
ในกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ โซนสีฟ้า ณ โรงพยาบาลกาบเชิง อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์
อ่านแล้ว 441  ครั้ง   อ่านต่อ 
คปสอ.สังขะ จัดสัปดาห์มอบของขวัญปีใหม่ให้แด่ผู้สูงอายุ
ในวันที่ 15 ธันวาคม 2557 ณ บริเวณลาน Exhibition Hall โรงพยาบาลสังขะ
อ่านแล้ว 401  ครั้ง   อ่านต่อ 
ตารางการแข่งขันกีฬาสาธารณสุข โซนสีฟ้า 58
19-20 ธันวาคม 2557 ณ รพ.กาบเชิง จ.สุรินทร์
อ่านแล้ว 320  ครั้ง   อ่านต่อ 
โรงพยาบาลสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน
ในการศึกษาดูงานการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
อ่านแล้ว 348  ครั้ง   อ่านต่อ 
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ ถวายพระพรชัยมงคลในหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ณ ลานข้างที่ว่าการอำเภอสังขะ หน้าสำนักงานที่ดินอำเภอสังขะ
อ่านแล้ว 568  ครั้ง   อ่านต่อ 
รพ.สังขะ หัวใจสีเขียว
วันสิ่งแวดล้อมไทย
อ่านแล้ว 590  ครั้ง   อ่านต่อ 
ห่วงพฤติกรรมเด็กไทยรับสื่อไม่เหมาะสม
วธ.ห่วงพฤติกรรมเด็กไทย เร่งปลูกจิตสำนึกความซื่อสัตย์-ไม่คดโกง
อ่านแล้ว 279  ครั้ง   อ่านต่อ 
รพ.สังขะ จัดประชุมเพื่อให้ผู้นำชุมชนมีส่วนร่วมในวางแผนครอบครัว
วางแผนชีวิตของครอบครัวไว้ล่วงหน้า ดีต่อครอบครัว
อ่านแล้ว 593  ครั้ง   อ่านต่อ 
คณะประสานงานการแข่งขันกีฬาโซน คปสอ.สังขะ
กิจกรรมกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ ณ โรงพยาบาลกาบเชิง
อ่านแล้ว 401  ครั้ง   อ่านต่อ 
พลังงานเครื่องดื่มคู่ใจ หนุ่ม - สาว ออฟฟิศ
รู้ไว้ก่อนจะสั่ง
อ่านแล้ว 401  ครั้ง   อ่านต่อ 
วันส้วมโลก (world toilet day)
19 พฤศจิกายน ของทุกปี
อ่านแล้ว 694  ครั้ง   อ่านต่อ 
สิ่งที่ต้องระวังในฤดูหนาว
เมื่อหน้าหนาวมาเยือน ควรรับมืออย่างไร
อ่านแล้ว 395  ครั้ง   อ่านต่อ 
รพ.สังขะ จัดลอยกระทงย้อนหลัง เพื่อสืบสานประเพณีไทย
ร้อยดวงใจ สืบสานประเพณีไทย สุขใจวันลอยกระทง
อ่านแล้ว 1406  ครั้ง   อ่านต่อ 
เสื้อผ้ามือสอง ระวัง 3 โรคที่อาจติดเสื้อผ้ามา
สธ. เตือนระวัง ?3 โรคที่ติดมากับเสื้อกันหนาวมือสอง?
อ่านแล้ว 408  ครั้ง   อ่านต่อ 
รพ.สังขะ จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557
ร้อยดวงใจ สืบสานวัฒนธรรมไทย สุขใจวันลอยกระทง
อ่านแล้ว 403  ครั้ง   อ่านต่อ 
สครับไทฟัส โรคหน้าหนาว
ถูกไรอ่อนกัด...อาจช็อกตายได้
อ่านแล้ว 194  ครั้ง   อ่านต่อ 
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จเยือนโรงเรียนบ้านจารย์
อ่านแล้ว 527  ครั้ง   อ่านต่อ 
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยปีงบประมาณ 2558
ด้วยจังหวัดสุรินทร์ประกาศสอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยโรงพยาบาลสังขะ
อ่านแล้ว 397  ครั้ง   อ่านต่อ 
วันปิยมหาราช
นพ.วราวุธ ชื่นตา ผอ.รพ.สังขะ นำ จนท.รพ.สังขะ ร่วมพิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช
อ่านแล้ว 954  ครั้ง   อ่านต่อ 
สหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด
ประกาศรายชื่อผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด
อ่านแล้ว 374  ครั้ง   อ่านต่อ 
สืบสานพระปณิธานของสมเด็จย่า
"วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ" 21 ต.ค.57
อ่านแล้ว 570  ครั้ง   อ่านต่อ 
คณก.ควบคุมและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล โรงพยาบาลสังขะ
จัดกิจกรรมการประกวดการล้างมือ ในวันล้างมือโลก
อ่านแล้ว 494  ครั้ง   อ่านต่อ 
สสจ.สุรินทร์ ร่วมกับ รพ.สังขะ จังหวัดสุรินทร์
โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลตามมาตรฐาน HA ปี2557
อ่านแล้ว 561  ครั้ง   อ่านต่อ 
รพ.สังขะ ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก รพ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการเยียวยา (Healing Environment)
อ่านแล้ว 661  ครั้ง   อ่านต่อ 
ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวด
ในหัวข้อเรื่องเล่าจากใจ
อ่านแล้ว 390  ครั้ง   อ่านต่อ 
รพ.สังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
จัดโครงการอบรม ฟื้นฟูความรู้การช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ
อ่านแล้ว 579  ครั้ง   อ่านต่อ 
สถานการณ์โรคตาแดง อำเภอสังขะ
รู้ก่อน รู้ทัน ป้องกันได้
อ่านแล้ว 581  ครั้ง   อ่านต่อ 
กระทรวงสาธารณสุข ห่วงคนไทย กินผักผลไม้น้อย
ส่งผลให้ป่วยป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเพิ่มขึ้น
อ่านแล้ว 434  ครั้ง   อ่านต่อ 
โรคมะเร็งของต่อมลูกหมาก
กินมะเขือเทศเป็นประจำ จะช่วยป้องกันมะเร็งของต่อมลูกหมากได้
อ่านแล้ว 398  ครั้ง   อ่านต่อ 
เตือนใช้ยาปฏิชีวนะรักษาหวัดพร่ำเพรื่อ เสี่ยงดื้อยา รักษาไม่หาย
เสี่ยงเชื้อดื้อยา รักษาไม่หาย
อ่านแล้ว 359  ครั้ง   อ่านต่อ 
โรคตาแดงระบาด ต้องระวัง !
โรคตาแดง เป็นโรคติดต่อที่เกิดได้กับทุกเพศทุกวัย
อ่านแล้ว 384  ครั้ง   อ่านต่อ 
รพ.สังขะ ซ้อมแผนอัคคีภัยประจำปี 2557
ณ โรงเรียนกระเทียมวิทยา ตำบลกระเทียม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
อ่านแล้ว 654  ครั้ง   อ่านต่อ 
สื่อประชาสัมพันธ์โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา
สำหรับการดาวน์โหลด
อ่านแล้ว 411  ครั้ง   อ่านต่อ 
ความรู้เรื่องโรคอีโบลา
โรคอีโบลา รู้ไว้ไม่ไกลตัว
อ่านแล้ว 278  ครั้ง   อ่านต่อ 
สธ.คุมเข้มตรวจนักท่องเที่ยวจากพื้นที่ระบาดไวรัสอีโบลา
กระทรวงสาธารณสุขวางมาตรการรับมือการระบาดโรคไวรัสอีโบลาหลังออกประกาศกระทรวง โดยเน้นคัดกรองบุคคลต้องสงสัยที่เดินทางจากประเทศที่มีการระบาด
อ่านแล้ว 323  ครั้ง   อ่านต่อ 
รพ.สังขะ น้อมใจร่วมพิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2557
อ่านแล้ว 720  ครั้ง   อ่านต่อ 
รพ.สังขะ ร่วมใจทำบุญ ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน 9 รูป
จัดโดยคณะกรรมการสมาธิบำบัด โรงพยาบาลสังขะ
อ่านแล้ว 331  ครั้ง   อ่านต่อ 
รพ.สังขะ รับประเมินคุณภาพงานรังสีวินิจฉัย
เพื่อคุณภาพในการให้บริการผู้ป่วย
อ่านแล้ว 658  ครั้ง   อ่านต่อ 
สธ.เตือนภัยเงียบ"ไวรัสตับอักเสบ"
ตัวก่อมะเร็งตับ เชื้อติดต่อง่ายกว่าเชื้อเอดส์ 50 -100 เท่าตัว
อ่านแล้ว 456  ครั้ง   อ่านต่อ 
งานสุขศึกษาประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลสังขะ
วิจัยวัคซีนไข้เลือดออกสำเร็จคาดอีก 2 ปีคนไทยมีโอกาสได้ใช้
อ่านแล้ว 326  ครั้ง   อ่านต่อ 
สธ.เตือนระวังก้างปลาตำ-แบคทีเรียกินเนื้อคน
เตือน ให้ระมัดระวัง
อ่านแล้ว 23  ครั้ง   อ่านต่อ 
ระวัง โรคฉี่หนูระบาดในฤดูฝนโรคที่มีแนวโน้มพบมากขึ้น
โรคเลปโตสไปโรสิส (Leptospirosis)
อ่านแล้ว 376  ครั้ง   อ่านต่อ 
รพ.สังขะ คว้าแชมป์ฟุตบอลชาย 7 คน
กีฬาฟุตบอลชาย 7 คน คปสอ.สังขะ ครั้งที่ 9
อ่านแล้ว 358  ครั้ง   อ่านต่อ 
เตือน"โรคไข้เลือดออกช่วงฤดูฝน"
ระยะอันตรายของโรคไข้เลือดออก
อ่านแล้ว 11  ครั้ง   อ่านต่อ 
จังหวัดสุรินทร์ สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม
เสื้อโครงการบ้านธารน้ำใจ สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ประจำปีงบประมาณ 2557
อ่านแล้ว 322  ครั้ง   อ่านต่อ 
ระวัง 6 โรค
ที่มากับฤดูฝน
อ่านแล้ว 308  ครั้ง   อ่านต่อ 
การรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย
รอบที่ 3 /2557 รับอายุไม่เกิน 60 ปี
อ่านแล้ว 339  ครั้ง   อ่านต่อ 
โครงการบวชได้บวชดี บวชฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
เอกสารการประชาสัมพันธ์โครงการ
อ่านแล้ว 328  ครั้ง   อ่านต่อ 
เอกสารประกอบการประเมิน
การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิ
อ่านแล้ว 338  ครั้ง   อ่านต่อ 
โรงพยาบาลสังขะ รับการ REAC - HA (ขั้นที่ 3) ปี2557
วันที่ 3-4 ก.ค.57
อ่านแล้ว 494  ครั้ง   อ่านต่อ 
รางวัลดีเด่น งานมหกรรมส่งเสริมสุขภาพ
โดย สำนักการพยาบาล
อ่านแล้ว 369  ครั้ง   อ่านต่อ 
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 1 อัตรา
ตำแหน่งพนักงานบริการ(ขับรถยนต์) จำนวน 1 อัตรา สมัครด้วยตนเอง
อ่านแล้ว 365  ครั้ง   อ่านต่อ 
ตารางการแข่งขันฟุตบอล 7 คน (ชาย) ครั้งที่ 9
คปสอ.สังขะ
อ่านแล้ว 410  ครั้ง   อ่านต่อ 
IC ROUND จังหวัดสุรินทร์
โรงพยาบาลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
อ่านแล้ว 417  ครั้ง   อ่านต่อ 
เริ่มฉีดวัคซีนโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล
งานระบาดวิทยา โรงพยาบาลสังขะ
อ่านแล้ว 366  ครั้ง   อ่านต่อ 
บทความสุขภาพปะจำเดือนพฤษภาคม 2557
การทำงานหน้าจอนานๆ ระวังคอมพิวเตอร์จะเป็น แดร็กคูล่า "ดูด" เลือดคุณ
อ่านแล้ว 330  ครั้ง   อ่านต่อ 
กิจกรรม รักมั่น สัมพันธ์ ไทย-กัมพูชา
ณ ลานเพลิน โรงพยาบาลสังขะ
อ่านแล้ว 317  ครั้ง   อ่านต่อ 
รพ.สังขะ นำเสนองานมิตรภาพบำบัด เขต9 นครชัยบุรินทร์
ณ โรงแรมเทพนคร จังหวัดบุรีรัมย์
อ่านแล้ว 331  ครั้ง   อ่านต่อ 
โรงพยาบาลสังขะประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิทยาศาตร์จำนวน 1อัตรา
โรงพยาบาลสังขะประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิทยาศาตร์จำนวน 1อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20- 30 พค 2557
อ่านแล้ว 477  ครั้ง   อ่านต่อ 
รับน้อง อำลาพี่ 2557
ณ ห้องประชุมสานฝันโรงพยาบาลสังขะ
อ่านแล้ว 504  ครั้ง   อ่านต่อ 
กิจกรรมรับน้อง 2557
คณะกรรมการ OD&ESB
อ่านแล้ว 659  ครั้ง   อ่านต่อ 
กิจกรรมวันวิสาฆบูชา 57
คณะกรรมการสมาธิบำบัด โรงพยาบาลสังขะ
อ่านแล้ว 370  ครั้ง   อ่านต่อ 
8 พฤษภาคม วันกาชาดสากล
โรงพยาบาลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
อ่านแล้ว 353  ครั้ง   อ่านต่อ 
หัวเราะ บำบัดโรค
โรงพยาบาลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
อ่านแล้ว 370  ครั้ง   อ่านต่อ 
กฏกระทรวง อาชีวอนามัย
โรงพยาบาลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
อ่านแล้ว 325  ครั้ง   อ่านต่อ 
พิธีปิดกีฬาฟุตซอลชาย ปี 2557
ณ ลานกีฬาโรงพยาบาลสังขะ
อ่านแล้ว 481  ครั้ง   อ่านต่อ 
รพ.สังขะ จังหวัดสุรินทร์ รับการตรวจเยี่ยมคณะกรรมการสมาธิบำบัด
เตรียมส่งเอกสารเพิ่มผลการดำเนินงานสมาธิบำบัด
อ่านแล้ว 379  ครั้ง   อ่านต่อ 
วันสงกรานต์
สืบสานประเพณีไทย 2557
อ่านแล้ว 576  ครั้ง   อ่านต่อ 
รพ.สังขะ ออกร่วมกับชุมชนทำประชาชนตามแผนพัฒนา 3 ปี
ณ บ้านเขวาน้อย ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์
อ่านแล้ว 426  ครั้ง   อ่านต่อ 
ตารางการตรวจสมรรถภาพทางกาย ประจำปี 2557
ณ ศูนย์ออกกำลังกายฟิตเนสเซนเตอร์ โรงพยาบาลสังขะ
อ่านแล้ว 408  ครั้ง   อ่านต่อ 
รพ.สังขะ จัดประชุมผ่านโทรศัพท์ เตรียมพร้อมรับการ Re-accreditation ปี 57
การต่ออายุการรับรองจะต้องดำเนินการภายในระยะเวลา 6 เดือน
อ่านแล้ว 431  ครั้ง   อ่านต่อ 
รพ.สังขะ จังหวัดสุรินทร์ รับการตรวจรับรองมาตรฐานการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
อ่านแล้ว 658  ครั้ง   อ่านต่อ 
วัน อสม.แห่งชาติ
วันที่ 20 มีนาคมของทุกปีเป็น "วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ"
อ่านแล้ว 820  ครั้ง   อ่านต่อ 
โรงพยาบาลสังขะลงนาม MOU ร่วมกับกรมมลพิษการจัดการน้ำเสียชุมชน (MSMS2008)
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557
อ่านแล้ว 327  ครั้ง   อ่านต่อ 
คณะกรรมการ HPH รพ.สังขะ จัดทำการแข่งขันกีฬาฟุตซอลชาย ปี 2557
จัดทำการแข่งขัน จันทร์-พฤหัสบดี เวลา 17.00น.เป็นต้นไป ณ สนามกีฬาโรงพยาบาลสังขะ
อ่านแล้ว 391  ครั้ง   อ่านต่อ 
ระเบียบการแข่งกีฬา คปสอ.สังขะ 57
ตารางการแข่งขันกีฬา
อ่านแล้ว 370  ครั้ง   อ่านต่อ 
วันวัณโรคสากล 17- 28 มีนาคม 2557
กิจกรรมสัปดาห์รณรงค์วันวัณโรคสากล
อ่านแล้ว 570  ครั้ง   อ่านต่อ 
ลดเค็มครึ่งหนึ่ง คนไทยห่างไกลโรค
สัปดาห์รณรงค์ลดการกินเค็ม
อ่านแล้ว 396  ครั้ง   อ่านต่อ 
การจัดการมลพิษ จัดการน้ำเสียในชุมชน
โรงพยาบาลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
อ่านแล้ว 446  ครั้ง   อ่านต่อ 
คปสอ.สังขะ จัดอบรมการลงข้อมูล
DATACENTER
อ่านแล้ว 412  ครั้ง   อ่านต่อ 
รพ.สังขะ จัดอบรมเครือข่าย อสม.การดูแลผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง
โรงพยาบาลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
อ่านแล้ว 518  ครั้ง   อ่านต่อ 
ข่าวสุขภาพ
บริโภคน้ำตาลมากไป เด็กไทยฟันผุเกินครึ่ง
อ่านแล้ว 405  ครั้ง   อ่านต่อ 
ระวัง เตรียมพร้อมรับมือ โรคมือ เท้า ปาก กำลังระบาด
งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลสังขะ
อ่านแล้ว 366  ครั้ง   อ่านต่อ 
ทำไมต้องตรวจสุขภาพ?
โรงพยาบาลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
อ่านแล้ว 488  ครั้ง   อ่านต่อ 
โรงพยาบาลสังขะ จัดอบรม NCPR สำหรับเจ้าหน้าที่ประจำตึกผู้ป่วย
การช่วยฟื้นชีวิตทารกและทารกแรกเกิด
อ่านแล้ว 448  ครั้ง   อ่านต่อ 
เฝ้าระวัง โรคบอดบวมในเด็ก
งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์
อ่านแล้ว 368  ครั้ง   อ่านต่อ 
โรงพยาบาลสังขะ เตือน ฤดูร้อนนี้ ควรระวังเรื่องอาหารเป็นพิษในเด็ก
งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์
อ่านแล้ว 396  ครั้ง   อ่านต่อ 
ตารางการตรวจสุขภาพประจำปี 2557
โรงพยาบาลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
อ่านแล้ว 400  ครั้ง   อ่านต่อ 
เริ่มเปิดฤดูกาลแล้ว การแข่งขันกีฬาคปสอ.สังขะ ปี 2557
สมัครได้ที่ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลสังขะ ในวันและเวลาราชการ
อ่านแล้ว 419  ครั้ง   อ่านต่อ 
รักปลอดภัยกับ Popteenclinic SKH
โรงพยาบาลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
อ่านแล้ว 549  ครั้ง   อ่านต่อ 
ภาพกิจกรรมวันมาฆบูชา
ณ ลานน้ำพุหน้า หน้าตึกอำนวยการโรงพยาบาลสังขะ
อ่านแล้ว 329  ครั้ง   อ่านต่อ 
วันวาเลนไทน์ 14 กุมภาพันธ์ 57
โรงพยาบาลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
อ่านแล้ว 382  ครั้ง   อ่านต่อ 
รพ.สังขะ รับนโยบายเชิงรุกการเข้าถึงการให้บริการ
1 แพทย์ 1 รพ.สต.
อ่านแล้ว 483  ครั้ง   อ่านต่อ 
วันมาฆบูชา
ณ ลานน้ำพุหน้า หน้าตึกอำนวยการโรงพยาบาลสังขะ
อ่านแล้ว 355  ครั้ง   อ่านต่อ 
วันมะเร็งโลก
โรงพยาบาลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
อ่านแล้ว 721  ครั้ง   อ่านต่อ 
สคร.5 นครราชสีมา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาภาคีเครือข่ายในการแก้ไขปัญหาโรค
โรงพยาบาลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
อ่านแล้ว 633  ครั้ง   อ่านต่อ 
เตือน "ตรุษจีน เลือกอาหารปลอดภัย ห่างไกลไข้หวัดนก"
งานป้องกันควบคุมโรคและสุขศึกษาประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลสังขะ
อ่านแล้ว 368  ครั้ง   อ่านต่อ 
เตือนภัย โรคมือเท้าปาก รู้ก่อน รู้ทัน ป้องกันได้
โรงพยาบาลสังขะ
อ่านแล้ว 342  ครั้ง   อ่านต่อ 
รักษาได้แพทย์วิถีธรรม ล้างสารพิษในร่างกาย หมอเขียว ใจเพชร กล้าจน
ณ ลานเพลิน โรงพยาบาลสังขะ
อ่านแล้ว 582  ครั้ง   อ่านต่อ 
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา เยี่ยม/สำรวจระบบบำบัดน้ำเสีย

อ่านแล้ว 503  ครั้ง   อ่านต่อ 
งานรณรงค์สัปดาห์ราชประชาสมาสัย ปี 2557
ณ โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม ต.ตาตุม อ.สังขะ จ.สุรินทร์
อ่านแล้ว 657  ครั้ง   อ่านต่อ 
โรงพยาบาลสังขะจัดงานวันเด็กให้กับเด็กป่วย
ตึกกุมารเวช โรงพยาบาลสังขะ
อ่านแล้ว 427  ครั้ง   อ่านต่อ 
ครบรอบ 30 ปีโรงพยาบาลสังขะ
วันที่ 24 ธันวาคม 2526 ครบรอบ 30 ปีโรงพยาบาลสังขะ
อ่านแล้ว 1011  ครั้ง   อ่านต่อ 
สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๗
ในหลวงพระราชทานพรปีใหม่ พ ศ ๒๕๕๗
อ่านแล้ว 335  ครั้ง   อ่านต่อ 
รวมภาพกิจกรรมการแข่งขันกีฬาโซน (โซนสีฟ้า)
ปี 57 ณ โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
อ่านแล้ว 301  ครั้ง   อ่านต่อ 
ปิดแล้วกีฬาโซนสีฟ้า จังหวัดสุรินทร์
ณ โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
อ่านแล้ว 571  ครั้ง   อ่านต่อ 
สูจิบัตรการแข่งขันกีฬาโซนวีฟ้าปี 2556
ณ สนามกีฬาโรงพยาบาลพนมดงรัก อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์
อ่านแล้ว 342  ครั้ง   อ่านต่อ 
แบบฟอร์ม สรุปผลการเบิกจ่ายค่าตอบแทน

อ่านแล้ว 468  ครั้ง   อ่านต่อ 
ปิดกีฬาสีอย่างเป็นทางการ เตรียมแข่งต่อกีฬาโซน
โรงพยาบาลสังขะ
อ่านแล้ว 1486  ครั้ง   อ่านต่อ 
โรงพยาบาลสังขะ ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 9 รูป
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 5 ธันวา มหาราช
อ่านแล้ว 476  ครั้ง   อ่านต่อ 
วีดีโอ Conference เรื่องการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ ปี 56
เมื่อวันที่ 28 พ.ย.56 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
อ่านแล้ว 350  ครั้ง   อ่านต่อ 
พิธีปิดกีฬาสี "สุขภาพดีวันพ่อถึงวันพ่อ" ปี 56
ร่วมเดินพาเหรด กีฬาสีบุคลากรโรงพยาบาลสังขะ
อ่านแล้ว 339  ครั้ง   อ่านต่อ 
โรงพยาบาลสังขะ ทอดผ้าป่าเครื่องเสียง
ณ วัดยายเหงา ตำบลบ้านชบ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
อ่านแล้ว 554  ครั้ง   อ่านต่อ 
สัปดาห์วันเอดส์โลก
วันที่ 1 ธันวาคม 2556 ของทุกปี เป็นวันเอดส์โลก โรงพยาบาลสังขะ
อ่านแล้ว 23  ครั้ง   อ่านต่อ 
เอกสารแบบประเมินการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราวและการประเมินข้าราชการ
เอกสารแบบประเมินการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราวและการประเมินข้าราชการ
อ่านแล้ว 326  ครั้ง   อ่านต่อ 
การเชิญร่วมเชียร์ ร่วมแข่งขันกีฬา ฮูลาฮูบ ทีมละ 10 คน
ณ ลานอเนกประสงค์โรงพยาบาลสังขะ
อ่านแล้ว 382  ครั้ง   อ่านต่อ 
การเปิดตัว การแข่งขันประกวดร้องเพลง SKH llll
ณ สนามเด็กเล่นโรงพยาบาลสังขะ
อ่านแล้ว 623  ครั้ง   อ่านต่อ 
ตัวอย่างการคิดค่าคะแนน p4p โรงพยาบาลกาฬสินธ์
ตัวอย่างการคิดค่าคะแนน p4p โรงพยาบาลกาฬสินธ์
อ่านแล้ว 542  ครั้ง   อ่านต่อ 
น้อมถวายอาลัย
แด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังขะปริณายก
อ่านแล้ว 318  ครั้ง   อ่านต่อ 
พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช
ณ บริเวณลานพิธีข้างที่ว่าการอำเภอสังขะ หน้าลานสำนักงานที่ดิน
อ่านแล้ว 538  ครั้ง   อ่านต่อ 
ภาพกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี โรงพยาบาลสังขะ ปี56
ประเภทกีฬา วอลเลย์บอลผสม
อ่านแล้ว 372  ครั้ง   อ่านต่อ 
ขอเชิญเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสังขะร่วมทำการแข่งขันกีฬาสี วอลเลย์บอลผสม ชาย 2 หญิง 4 รพ.สังขะ
ณ ลานกีฬาโรงพยาบาลสังขะ
อ่านแล้ว 399  ครั้ง   อ่านต่อ 
จังหวัดสร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ณ ตำบลบ้านจารย์
16 ตุลาคม 2556
อ่านแล้ว 569  ครั้ง   อ่านต่อ 
หมอเขียว ล้างสารพิษ
โรงพยาบาลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
อ่านแล้ว 399  ครั้ง   อ่านต่อ 
การแข่งขันวอลเลย์บอลผสม ชาย 2 หญิง 4 รพ.สังขะ
โรงพยาบาลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
อ่านแล้ว 400  ครั้ง   อ่านต่อ 
บทความสุขภาพประจำสัปดาห์ รพ.สังขะ
โรงพยาบาลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
อ่านแล้ว 411  ครั้ง   อ่านต่อ 
การเต้นแอโรบิค
โดยกำหนดการซ้อมจะเต้นทุกวันพุธ เวลา 15.00น. ณ ลาน Exhibitionhall โรงพยาบาลสังขะ
อ่านแล้ว 374  ครั้ง   อ่านต่อ 
พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันมหิดล
โรงพยาบาลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
อ่านแล้ว 499  ครั้ง   อ่านต่อ 
รพ.สังขะ เตือนประชาชนในช่วงน้ำท่วม
เตือนภัยวันที่ 19 - 30 ก.ย. 56
อ่านแล้ว 343  ครั้ง   อ่านต่อ 
24 กันยายน วันมหิดล
ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันมหิดล โรงพยาบาลสังขะ
อ่านแล้ว 456  ครั้ง   อ่านต่อ 
ขอเชิญเจ้าหน้าที่ร่วมออกกำลังกายเต้นแอโรบิค เพื่อสุขภาพดี
ณ หน้าห้องเวชระเบียน โรงพยาบาลสังขะ
อ่านแล้ว 454  ครั้ง   อ่านต่อ 
รพ.สังขะ จัดอบรมทบทวนการช่วยฟื้นคืนชีพ 100% ปี2556
วันที่ 13 ก.ย.56 และวันที่ 17 ก.ย.56
อ่านแล้ว 318  ครั้ง   อ่านต่อ 
โรงพยาบาลสังขะ รับประเมินสถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน
วันที่ 12 กันยายน 2556
อ่านแล้ว 595  ครั้ง   อ่านต่อ 
โครงการทอดผ้าป่าต้นไม้ โดยคณะกรรมการสมาธิ โรงพยาบาลสังขะ
ณ วัดโคกตาเขียว
อ่านแล้ว 295  ครั้ง   อ่านต่อ 
รพ.สังขะ แข่งกีฬาสี
28 ส.ค. 56
อ่านแล้ว 286  ครั้ง   อ่านต่อ 
ขอเชิญร่วมแข่งขันกีฬาสีโรงพยาบาลสังขะ
วันที่ 30 สิงหาคม 2556 เวลา 13.30
อ่านแล้ว 352  ครั้ง   อ่านต่อ 
แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการคัดเลือก
ประกาศโรงพยาบาลศรีณรงค์ ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2556 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดโรงพยาบาลศรีณรงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
อ่านแล้ว 567  ครั้ง   อ่านต่อ 
ประกาศโรงพยาบาลศรีณรงค์เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ด้วย โรงพยาบาลศรีณรงค์ อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดโรงพยาบาลศรีณรงค์ ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลศรีณรงค์จึงประกาศ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวโดยมีรายละเอียด ตามประกาศนี
อ่านแล้ว 2204  ครั้ง   อ่านต่อ 
ขอเชิญร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬา คปสอ.สังขะ-ศรีณรงค์ ปี 56
ประเภทฟุตบอล 7 คน ชาย-หญิง
อ่านแล้ว 431  ครั้ง   อ่านต่อ 
รพ.สังขะ อบรมพฤติกรรมการบริการ ปี56
โรงพยาบาลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
อ่านแล้ว 350  ครั้ง   อ่านต่อ 
รวมเพลงไข้เลือดออก
รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก
อ่านแล้ว 617  ครั้ง   อ่านต่อ 
ประเมินตัวชี้วัด จังหวัด โรงพยาบาลสังขะ
โรงพยาบาลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
อ่านแล้ว 493  ครั้ง   อ่านต่อ 
เตรียมพร้อมรับการประเมินตัวชี้วัดจังหวัดสุรินทร์ โรงพยาบาลสังขะ
ประเมิน KPI จังหวัดสุรินทร์
อ่านแล้ว 914  ครั้ง   อ่านต่อ 
พิธีถวายเตรื่องราชสักการะ และถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามลคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๑ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖
๑๒ สิงหา วันแม่แห่งชาติ
อ่านแล้ว 539  ครั้ง   อ่านต่อ 
แบบฟอร์ม จัดพิมเอกสาร พนักงานกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลสังขะ
แบบฟอร์ม จัดพิมเอกสาร พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
อ่านแล้ว 478  ครั้ง   อ่านต่อ 
ขอเชิญร่วมกิจกรรม "ร้อยดวงใจ ทอดผ้าป่าต้นไม้ เทิดไท้องค์ราชินี เพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อนด้วยวิถีพุทธ"
วันศุกร์ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ วัดบ้านโคกตาเขียว อ.สังขะ จ.สุรินทร์
อ่านแล้ว 391  ครั้ง   อ่านต่อ 
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา เยี่ยมสร้างขวัญกำลังใจให้ทีมสุขภาพจิตโรงพยาบาลสังขะ
โรงพยาบาลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
อ่านแล้ว 425  ครั้ง   อ่านต่อ 
โรงพยาบาลสังขะยินดีต้อนรับทีมประเมิน TB ปี56
โรงพยาบาลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
อ่านแล้ว 448  ครั้ง   อ่านต่อ 
รพ.สังขะ สุขภาพ ดี เริ่มต้นที่นี่
VCD โครงการประชาสัมพันธ์ ลดโรคเพิ่มสุข เพื่อคนไทยสุขภาพแข็งแรง
อ่านแล้ว 337  ครั้ง   อ่านต่อ 
ตลาดนัดสีเขียว ทางเลือกของคนรักสุขภาพ
ทุกวันพฤหัสบดี ณ ลานสนามเด็กเล่น โรงพยาบาลสังขะ
อ่านแล้ว 622  ครั้ง   อ่านต่อ 
โรงพยาบาลสังขะ รับการประเมินหน่วยบริการขั้นปฐมภูมิ ปี56
โรงพยาบาลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
อ่านแล้ว 665  ครั้ง   อ่านต่อ 
สธ.รณรงค์ป้องกันวันตับอักเสบโลก 28 ก.ค.56
โรงพยาบาลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
อ่านแล้ว 425  ครั้ง   อ่านต่อ 
ออกหน่วยบริการโครงการอำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดชำเบง
ต.เทพรักษา อ.สังขะ จ.สุรินทร์
อ่านแล้ว 521  ครั้ง   อ่านต่อ 
พิธีตั้งศาลโรงพยาบาลศรีณรงค์

อ่านแล้ว 751  ครั้ง   อ่านต่อ 
อำลา รับน้อง บ้านหลังที่สอง รพ.สังขะ
เมื่อวันที่ 4-5 ก.ค.56 ที่ผ่านมาโรงพยาบาลสังขะ
อ่านแล้ว 464  ครั้ง   อ่านต่อ 
ประเมินคัดเลือก รพ.สต.ที่มีผลงานดีเด่น เพื่อเป็นตัวแทนของ เครือข่ายบริการสาธารณสุข เขตที่ ๙
ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจารย์ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
อ่านแล้ว 894  ครั้ง   อ่านต่อ 
งานนำเสนอผลงานนวัตกรรมด้านสาธารณสุข ปี 56

อ่านแล้ว 2005  ครั้ง   อ่านต่อ 
กิจกรรมรับน้องใหม่ 2556 รพ.สังขะ
วันที่ 4-5 มิถุนายน 2556
อ่านแล้ว 756  ครั้ง   อ่านต่อ 
ข่าวสารสาธารณสุข งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์
วารสาร
อ่านแล้ว 423  ครั้ง   อ่านต่อ 
สธ. ประกาศ 1 ก.ค. เป็นวันตรวจเลือดป้องกันเอดส์
ตั้งเป้าป้องกันแก้ปัญหาเอดส์ให้เป็นศูนย์ ในปี 2559 กำหนด 1 กรกฎาคม เป็นวันตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวีแห่งชาติ ฟรีปีละ 2 ครั้ง
อ่านแล้ว 397  ครั้ง   อ่านต่อ 
โครงการพัฒนาฟื้นฟูศักยภาพทีม SRRT ระดับตำบล คปสอ.สังขะ-ศรีณรงค์ 56
ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสังขะ
อ่านแล้ว 593  ครั้ง   อ่านต่อ 
เรียนรู้ EKG สำหรับพยาบาลวิชาชีพ 100%
เพื่อทบทวนเกี่ยวกับการอ่านค่า EKG
อ่านแล้ว 844  ครั้ง   อ่านต่อ 
การแข่งขันกีฬาประชาชน คปสอ.สังขะ-ศรีณรงค์ ประเภทหญิง 7 คน
ภาพการแข่งขัน
อ่านแล้ว 550  ครั้ง   อ่านต่อ 
การให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี 2556 สำหรับบุคลากรสาธารณสุข
ในวันที่ 1-5 ก.ค.56 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องฉีดยา โรงพยาบาลสังขะ
อ่านแล้ว 398  ครั้ง   อ่านต่อ 
โรงพยาบาลสังขะ รณรงค์ร่วมเดินขบวนต่อต้านยาเสพติดโลก
ขบวนเริ่ม ณ หน้าเทศบาลอำเภอสังขะ สิ้นสุดที่ ที่ว่าการอำเภอสังขะ เพื่อร่วมทำพิธีปฏิญาณตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
อ่านแล้ว 1237  ครั้ง   อ่านต่อ 
สถานการณ์ระบาดของโรคไข้เลือดออก อ.สังขะ จ.สุรินทร์
พบพื้นที่เสี่ยง และแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเพิ่มขึ้น
อ่านแล้ว 1161  ครั้ง   อ่านต่อ 
เอกสารประชาสัมพันธ์
เรื่องการป้องกันควบคุมโรคติดต่อที่ถูกต้อง และทันสถานการณ์
อ่านแล้ว 360  ครั้ง   อ่านต่อ 
ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพร่วมกับนักโภชนาการ โรงพยาบาลสังขะ ออกพื้นที่ให้ความรู้โภชนาการเด็ก
ณ อตบ.สะกาด เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้วยโภชนาการอาหาร
อ่านแล้ว 653  ครั้ง   อ่านต่อ 
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา ประเภทฟุตบอล 7 คน ชาย-หญิง อย่างเป็นทางการ
เริ่มทำการแข่งขันตั้งแต่งวันที่ 18 มิถุนายน 2556
อ่านแล้ว 457  ครั้ง   อ่านต่อ 
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาประชาชน ฟุตบอล 7 คน (ชาย-หญิง) ครั้งที่ 2
ณ สนามกีฬาโรงพยาบาลสังขะ
อ่านแล้ว 374  ครั้ง   อ่านต่อ 
แจ้งตารางการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ ในการแข่งขันกีฬาประชาชนประเภทฟุตบอล 7 คน
โดยจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 18 มิถุนายน 2556 - 22 สิงหาคม 2556
อ่านแล้ว 404  ครั้ง   อ่านต่อ 
การนำเสนอผลงาน ในงาน "พัฒนาศักยภาพและนำเสนองาน นวัตกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มิตรภาพบำบัดโรคเรื้อรัง"
สปสช.เขต 9 นครราชสีมา โดยจัดขึ้น ณ โรงแรมเลิศนิมิตร จังหวัดชัยภูมิ
อ่านแล้ว 917  ครั้ง   อ่านต่อ 
เดือนรณรงค์ "วันไข้เลือกออก"
ไข้เลือดออกป้องกันได้ด้วยวิธี 5ป 1ข เพื่อนำไปสู่หมู่บ้านปลอดลูกน้ำยุงลาย
อ่านแล้ว 576  ครั้ง   อ่านต่อ 
ตารางการแข่งขันฟุบอล 7 คน โรงพยาบาลสังขะ ครั้งที่ 2
โปรแกรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ๗ คน(หญิง) ครั้งที่ ๒ ?คปสอ.สังขะ ? ศรีณรงค์?ประจำปี ๒๕๕๖
อ่านแล้ว 483  ครั้ง   อ่านต่อ 
ประชุมเพื่อถอดบทเรียน P4P รพ.สังขะ

อ่านแล้ว 399  ครั้ง   อ่านต่อ 
การตรวจเยี่ยมระบบ ศูนย์ส่งต่อประสานงาน โรงพยาบาลสังขะ
เพื่อตรวจสอบระบบการส่งต่อผู้ป่วยไปรับการรักษายังโรงพยาบาลศูนย์สุรินทร์
อ่านแล้ว 453  ครั้ง   อ่านต่อ 
สหกรณ์ออมทรัพย์สุรินทร์ได้ออกให้บริการนอกพื้นที่ โรงพยาบาลสังขะ จังหวัดสุรินทร์
เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมสานฝันโรงพบายาบาลสังขะ
อ่านแล้ว 367  ครั้ง   อ่านต่อ 
โรงพยาบาลสังขะ เชิญประชุม อสม. ผู้รับผิดชอบโรคไม่ติดต่อในเขตพื้นที่
เพื่อให้กลุ่มป่วยโรคไม่ติดต่อได้รับบริการอย่างทั่วถึง สะดวกต่อการรับบริการ และลดระยะเวลาการมาตรวจรักษาที่โรงพยาบาลสังขะ
อ่านแล้ว 369  ครั้ง   อ่านต่อ 
การตรวจประเมินระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลสังขะ
วันที่ 30 พฤษาคม 2556
อ่านแล้ว 843  ครั้ง   อ่านต่อ 
เตือนภัย เฝ้าระวังโรคมือเท้า ปาก ในช่วงเปิดเทอม
ฝากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ ครู ผู้ปกครอง เฝ้าสังเกตสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
อ่านแล้ว 353  ครั้ง   อ่านต่อ 
โรงพยาบาลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ รับการประเมินระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการเนคนิคการแพทย์
โดยสภาเทคนิคการแพทย์
อ่านแล้ว 374  ครั้ง   อ่านต่อ 
ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา"วันวิสาขบูชา"
23 พฤษภาคม 2556 ณ ลานน้ำพุ หน้าตึกอำนวยการ
อ่านแล้ว 816  ครั้ง   อ่านต่อ 
ขอเชิญประชาชนร่วมบริจาคโลหิต
ขณะนี้โลหิตกรุ้ปA และO ขาดแคลน ไม่เพียงต่อต่อผู้ป่วย
อ่านแล้ว 492  ครั้ง   อ่านต่อ 
โรงพยาบาลสังขะ รับประเมิน SRRT ปี 2556
ประเมินงานสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
อ่านแล้ว 364  ครั้ง   อ่านต่อ 
รับการประเมินงานแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ผสมงานแพทย์ทางเลือก
อ่านแล้ว 409  ครั้ง   อ่านต่อ 
อ.ศรีณรงค์ร่วมกับกองร้อยตชด.ที่214 อ.สังขะ จ.สุรินทร์
จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน
อ่านแล้ว 602  ครั้ง   อ่านต่อ 
โรงพยาบาลสังขะร่วมส่งเสริมกิจกรรมวันพระใหญ่ของไทย คือ วันวิสาขบูชา
ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6
อ่านแล้ว 796  ครั้ง   อ่านต่อ 
ระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยง
ปิงปอง 7 สี ระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยง
อ่านแล้ว 667  ครั้ง   อ่านต่อ 
กิจกรรมทำดีถวายในหลวง 65 ล้านดวงใจบริจาคโลหิต
อำเภอสังขะ ณ หอประชุมอำเภอสังขะ
อ่านแล้ว 671  ครั้ง   อ่านต่อ 
ประกาศเตือน "ระวังโรคไข้เลือดออกในช่วงเปิดเทอม"
ไข้เลือดออกป้องกันได้ด้วยวิธี 5ป 1ข
อ่านแล้ว 385  ครั้ง   อ่านต่อ 
ร่วมส่งเสริมคนดี รพ.สังขะ ในโครงการมีดีเราโชว์
โครงการดีๆ มีไว้เชิดชูคนดี เพื่อส่งเสริมคนดี
อ่านแล้ว 614  ครั้ง   อ่านต่อ 
กระทรวงการคลังให้สมาชิก กบข. ภาคสมัครใจ เลือกรับบำนาญสูตรเดิมได้ ในปี 58
สรุปมติ ครม. วันที่ 23 เมษายน 2556
อ่านแล้ว 377  ครั้ง   อ่านต่อ 
ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีสงฆ์โอกา